Editie 17 - 2023

Voorkant nummer 17

We willen er zijn

Gebied 19

Het zwarte schaap

Gronings zilver terug in de kerkdienst

Nacht van de Levensbeschouwing: Heeft het zin?

Rond de kansel van Kimswerd

“Er ligt een wereld tussen overproductie en kringlooplandbouw”

Leven met verbeelding

Na de dienst…

Nieuws

Het valt niet mee om leerling te zijn

Redactioneel

Collecten

Vierwijzer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief