Na de dienst…

Toen ik zondagmorgen naar de kerk fietste, viel me opnieuw op dat je om negen uur op zondagmorgen maar heel weinig mensen tegenkomt, mede een bewijs dat we wonen in een stad waar kerkgangers tot een minderheid behoren. In de kerkdienst ging het onder andere over Mattheüs 18:15-20 waar geschreven staat dat waar twee of drie mensen in Zijn naam vergaderd zijn, God zelf aanwezig is. Toch wel een troost voor ons als we teleurgesteld zijn over het aantal kerkgangers. Maar is de (te ruime?) service die we bieden aan thuisblijvers (thuis kijken en luisteren op een moment dat het uitkomt) hier ook niet mede debet aan? Wat verder opviel was dat er in het Liedboek toch prachtige liederen staan, ik noem hierbij lied 215, 418 en 974. Samen met de uitleg over Mattheus 18 was de dienst voor mij dan ook heel waardevol. Bij de gebeden gingen mijn gedachten naar de vreselijke aardbeving in Marokko. Ook voor de PKN reden om hier iets voor te doen?

Kerkganger
Voorkant nummer 17

Editie 17 - 2023

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief