Kerkdiensten in Groningen

Kijk in de wijkberichten voor meer informatie over (digitale) kerkdiensten en opgave en houd de kanalen van uw eigen gemeente in de gaten.

GETIJDENGEBED

Stadsklooster (Lutherse Kerk)   

17:00 uur (inloop 16:45 uur) Vesper (maandag)

9:00 uur (inloop: 8:45 uur) Ochtendgebed (woensdag)

 

 

Zondag 28 april 2024

Maartenshof
maartenshof
 
10:30mw .M Ruiter
Damsterboord
Stefanuskerk
 
10:00ds. Marga Baas
Remonstrantse Gemeente Groningen
Remonstrantse Kerk
 
10:30ds. Jelmer Koornstra
Hoogkerk
Dorpskerk/Hoogkerk
 
09:30ds. A. Bruin
Nieuwe Kerk
Nieuwe Kerk
 
10:00ds. Ruth Peetoom
Pepergasthuis
Pepergasthuiskerk
 
10:30Voorbereidingsgroep met Annemarie van der Vegt
Gekend worden
Protestantse Wijkgemeente Martinikerk
Martinikerk
 
09:30Ds. P.A. Versloot
Protestantse Wijkgemeente Martinikerk
Martinikerk
 
19:00Prop. J.W. Bassie
Woordzoekersdienst
Dorkwerd
Dorkwerd
 
09:30ds. H. Born Hasselt
Dorkwerd
Dorkwerd
 
19:00ds. J. Admiraal Nieuwe Pekela
Doopsgezinde Gemeente Groningen
Doopsgezinde Kerk
 
10:00ds. Geert Brüsewitz
Zinn-zorg
De Es
 
15:30ds. S. Bijl
Zinn-zorg
De Brink
 
10:15ds. G. de Klein
Zinn-zorg
De Dilgt
 
10:00ds. F. Volbeda
Zinn-zorg
De Dilgt PG
 
14:30ds. F. Volbeda
Zinn-zorg
De Burcht
 
10:00mw. A. van den Broek
Groningen-Zuid: Immanuelkerk
Immanuelkerk
 
10:00ds. J.W. Nieboer
De Bron
De Bron
 
10:00Ds. Harmen Jansen
De Fontein
De Fontein
 
09:30Alberte v Ess
De Fontein
De Es
 
15:30Ds. Simon Bijl
Martinidiensten
Martinikerk
 
11:30ds. A. Toornstra
Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen
Lutherse Kerk
 
10:00mw. C. de Boer-Dekker
kinderdienst
Pelstergasthuis
Pelstergasthuis
 
10:30Pr B.Borger
Eglise Wallonne, culte en français,

Zondag 5 mei 2024

Maartenshof
maartenshof
 
10:30ds. de Mik
Damsterboord
cbs 't Kompas, Valreep 67, Groningen
 
11:15Arie-Pieter Schep
Te gast bij Overstag/Samen Ontdekken
Remonstrantse Gemeente Groningen
Remonstrantse Kerk
 
10:30ds. Rense Yetsenga
Hoogkerk
Dorpskerk/Hoogkerk
 
09:30mw. ds. M.P. Baas
Dorkwerd
Dorkwerd
 
09:30dhr. L.J. Blees Dorkwerd
Dorkwerd
Dorkwerd
 
19:00proponent A.P. Schep Groningen
Nieuwe Kerk
Nieuwe Kerk
 
10:00ds. Jasja Nottelman
Nieuwe Kerk
Nieuwe Kerk
 
17:00ds. Dick Mak
Cantatedienst
Pepergasthuis
Pepergasthuiskerk
 
10:30Voorbereidingsgroep
'Ik wil niet haten' met Etty Hillesum
Protestantse Wijkgemeente Martinikerk
Martinikerk
 
09:30St. T. de Reus
Protestantse Wijkgemeente Martinikerk
Martinikerk
 
17:00NNB
Internationale dienst
Doopsgezinde Gemeente Groningen
Doopsgezinde Kerk
 
10:00ds. Nick Everts
Bevrijdingsdag
Zinn-zorg
De Es
 
15:30
Geen dienst
Zinn-zorg
De Brink
 
10:15
Geen dienst
Zinn-zorg
De Dilgt
 
10:00mw. I. van Room
Zinn-zorg
De Dilgt PG
 
14:30
Geen dienst
Zinn-zorg
De Burcht
 
10:00
Geen dienst
Groningen-Zuid: Immanuelkerk
Immanuelkerk
 
10:00ds. J.W. Nieboer
De Bron
De Bron
 
10:00Voorgaande gemeenteleden
Open Kring Viering
De Fontein
De Fontein
 
09:30Ds. Feike Volbeda
Martinidiensten
Pepergasthuis
 
10:30ds. H. Maat
gezamenlijke viering met Pepergasthuisgemeenschap; NB: vroeger tijdstip!
Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen
Lutherse Kerk
 
10:00ds. C. Minnaard

Donderdag 9 mei 2024

Hoogkerk
Dorpskerk/Hoogkerk
 
09:30ds. A. Bruin
Dorkwerd
Dorkwerd
 
09:30ds. L. Schaafsma Nunspeet
Hemelvaartsdag
Nieuwe Kerk
Nieuwe Kerk
 
10:00ds. Ruth Peetoom
Hemelvaart
Protestantse Wijkgemeente Martinikerk
Martinikerk
 
09:30Ds. P.A. Versloot
Hemelvaartsdagdienst
Groningen-Zuid: Immanuelkerk
Immanuelkerk
 
10:00ds. N. Everts

Zondag 12 mei 2024

Pelstergasthuis
Pelstergasthuis
 
10:30Mme N.Meuleman
Eglise Wallonne, culte en français,
Dovenpastoraat
Clubhuis voor Doven, Groningen
 
14:30Ds. Tj. van Dijk
Dovendienst
Maartenshof
maartenshof
 
10:30mw. A Haytink
Damsterboord
Stefanuskerk
 
10:00ds. Jan Wilts
Remonstrantse Gemeente Groningen
Remonstrantse Kerk
 
10:30ds. Kai van der Plas
Hoogkerk
Dorpskerk/Hoogkerk
 
09:30ds. A. Bruin
Dorkwerd
Dorkwerd
 
09:30ds G. van den Berg Onstwedde
Dorkwerd
Dorkwerd
 
19:00de heer L.J. Blees Dorkwerd
Nieuwe Kerk
Nieuwe Kerk
 
10:00ds. Evert Jan Veldman
Protestantse Wijkgemeente Martinikerk
Martinikerk
 
09:30Ds. M.F. van Binnendijk
Protestantse Wijkgemeente Martinikerk
Martinikerk
 
17:00Ds. C.A.J. de Kok - Meeuse
Psalmenvesper met medewerking Roder Jongenskoor
Zinn-zorg
De Es
 
15:30
Geen dienst
Zinn-zorg
De Brink
 
10:15
Geen dienst
Zinn-zorg
De Dilgt
 
10:00mw. I. van Room
Zinn-zorg
De Dilgt PG
 
14:30
Geen dienst
Zinn-zorg
De Burcht
 
10:00
Geen dienst
Groningen-Zuid: Immanuelkerk
Immanuelkerk
 
10:00pastor H. Westerink
De Fontein
De Fontein
 
09:30Mw. Edina Hadnagy
Martinidiensten
Martinikerk
 
11:30ds. A. van Ess
De Bron
De Bron
 
10:00ds. Loes Jansen
Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen
Lutherse Kerk
 
10:00mw. R. Wardenaar

Zondag 19 mei 2024

Maartenshof
maartenshof
 
10:30ds. G.Timmermans
Damsterboord
Stefanuskerk
 
10:00ds. Jan Wilts
Pinksteren, dienst van Schrift en Tafel
Remonstrantse Gemeente Groningen
Remonstrantse Kerk
 
10:30ds. Berend Borger
Pinksteren
Hoogkerk
Dorpskerk/Hoogkerk
 
09:30ds. A. Bruin
Dorkwerd
Dorkwerd
 
09:30de heer L.J. Blees Dorkwerd
Pinksteren
Dorkwerd
Dorkwerd
 
19:00ds. J. Mulderij Wezep
Pinksteren
Nieuwe Kerk
Nieuwe Kerk
 
10:00ds. Alberte van Ess
Pinksteren, Avondmaal
Nieuwe Kerk
Nieuwe Kerk
 
17:00
Choral Evensong
Protestantse Wijkgemeente Martinikerk
Martinikerk
 
09:30Ds. P.A. Versloot
1e Pinksterdag
Protestantse Wijkgemeente Martinikerk
Martinikerk
 
19:00Dr. R.T. te Velde
Catechismusdienst
Zinn-zorg
De Es
 
15:30mw. S. Koelewijn
1e Pinksterdag
Zinn-zorg
De Brink
 
10:15mw. F. Jager
Zinn-zorg
De Dilgt
 
10:00dhr. L. le Pair
Zinn-zorg
De Dilgt PG
 
14:30ds. M. Ruiter-van der Ploeg
1e Pinksterdag
Zinn-zorg
De Burcht
 
10:00mw. A. van den Broek
1e Pinksterdag
Groningen-Zuid: Immanuelkerk
Immanuelkerk
 
10:00ds. J.W. Nieboer
De Fontein
De Es
 
15:30Dhr. Le Pair
Pinksteren
Martinidiensten
Martinikerk
 
11:30ds. J. Nottelman
De Bron
De Bron
 
10:00Geen dienst
Gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk
Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen
Lutherse Kerk
 
10:00ds. L.O. Giethoorn

Maandag 20 mei 2024

Protestantse Wijkgemeente Martinikerk
Het Pand (Madoerastraat 16, Groningen)
 
09:30Ds. J. W. Sparrenboom
2e pinksterdag

Zaterdag 25 mei 2024

Groningen-Zuid: Immanuelkerk
Immanuelkerk
 
10:00ds. M. Baas

Zondag 26 mei 2024

Pelstergasthuis
Pelstergasthuis
 
15:30Pr B.Borger
Eglise Wallonne, culte en français,
Maartenshof
maartenshof
 
10:30Pastor I. Scheper
Remonstrantse Gemeente Groningen
Remonstrantse Kerk
 
10:30ds. I. Leng Tan
Dorkwerd
Dorkwerd
 
09:30ds. J. Admiraal Nieuwe Pekela
Dorkwerd
Dorkwerd
 
19:00de heer L.J. Blees Dorkwerd
Nieuwe Kerk
Nieuwe Kerk
 
10:00ds. Evert Jan Veldman
Damsterboord
Stefanuskerk
 
10:00werkgroep eredienst in samenwerking met de gespreksgroep Stefanus
eerste na Pinksteren
Protestantse Wijkgemeente Martinikerk
Martinikerk
 
09:30J. Waanders, evangelist Het Pand
Protestantse Wijkgemeente Martinikerk
Martinikerk
 
19:00Ds. A. Pathuis
Woordzoekersdienst
Zinn-zorg
De Es
 
15:30
Geen dienst
Zinn-zorg
De Brink
 
10:15
Geen dienst
Zinn-zorg
De Dilgt
 
10:00ds. M. Pronk
Zinn-zorg
De Dilgt PG
 
14:30
Geen dienst
Zinn-zorg
De Burcht
 
10:00
Geen dienst
De Fontein
De Fontein
 
09:30Ds. Feike Volbeda
Martinidiensten
Martinikerk
 
11:30ds. Y.C. de Groot
De Bron
De Bron
 
10:00Ds. Rob Fortuin

Schrijf je in voor de nieuwsbrief