Gronings zilver terug in de kerkdienst

Henk van Heuveln en Cristina Orizabal zijn in de zomer naar Guatemala geweest, het geboorteland van Cristina. Ze zijn lid van de wijkgemeente Groningen-Zuid. In de koffer naar Guatemala zat een set overtollige avondmaalattributen, afkomstig uit De Ark. Voormalig ouderling Lenie Kuizenga en kerkrentmeester Imme Oosterveld van De Ark hebben zich ervoor sterk gemaakt dat de spullen in Guatemala een nieuwe bestemming zouden krijgen.

Cristina Orizabal: “Wij zijn erg dankbaar dat Lenie en Imme aan Guatemala hebben gedacht en dat binnen de PGG alle medewerking is verleend hiervoor.” De spullen waren bestemd voor de kerk in Guatemala waar Cristina altijd komt als ze weer in Guatemala is: Portico del Cielo in Pastores. De leden van de kerk waren heel erg blij met de spullen, maar het waren wel te veel spullen voor één kerk. Cristina: “We zijn toen op zoek gegaan of er andere kerken waren die ook spullen konden gebruiken en dat is gelukt.” Ook de kerken ‘Jesús es el camino’, ‘Nueva Jerusalem tabernaculo fuego de Dios’ en ‘Ministerio Impacto de Dios’ konden de avondmaalattributen goed gebruiken.

Giften
Tijdens de jaarlijkse decemberactie van de wijkdiaconie van Groningen-Zuid was een deel van de opbrengst ook bestemd voor Guatemala. Dit betrof in totaal € 3000,-. Henk van Heuveln: “Omdat we er toch waren hebben we dat geld, dat al vooruit gezonden was, nog even officieel overhandigd. Enkele leden hadden ons ook nog contant geld meegegeven, dat is ook meegenomen.”

Het geld is gegaan naar Stichting Tess Unlimited en de kerk Portico del Cielo. De kerk heeft het geld gebruikt om het dak van de kerk te vernieuwen. Stichting Tess Unlimited is opgericht door Tessa de Goede en zij bestiert in Guatemala een kliniek voor schisis(hazenlip)operaties. De stichting bestaat vijftien jaar en hoopt volgend jaar maar liefst zeshonderd operaties uit te voeren. Dit heeft een grote impact op het leven van de veelal jonge kinderen die worden geholpen. Henk besluit: “Namens de ontvangers in Guatemala willen we iedereen hartelijk dankzeggen voor het geld en de avondmaalattributen.”

Extra - Guatemala17 - 1
De overhandiging van een beker en schaal aan de dominee en voorzitter van de kerk Jesús es el camino (Jezus is de weg) in Pastores.
Extra - Guatemala17 – 3
Overhandiging van avondmaalattributen aan de voorzitter en zijn gezin van de kerk Ministerio Impacto de Dios, in Jocotenango.
Extra - Guatemala17 – 4
Op deze foto staan de bezoekers van de kerkdienst van de kerk Portico del Cielo, met de avondmaalattributen. Helemaal rechts staat de dominee van de kerk. Het nieuwe dak van deze kerk was mede mogelijk door giften vanuit de wijkgemeente Groningen-Zuid
Extra - Guatemala17 – 6
De overhandiging van het geld aan Tessa de Goede van Stichting Tess Unlimited. Op de achtergrond zijn foto's van kinderen te zien van voor en na de operatie.
Voorkant nummer 17

Editie 17 - 2023

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief