Editie 14 - 2022

Cover nummer 14.JPG

Tijd die duurt

Wat ruist er door het struikgewas…

“We ploegen door, het koninkrijk Gods in het vizier”

Salmagundi: diaconaat aan de rafelranden (met baklava)

Schuld en boete in het Groningse land

Levinas, ‘Menselijke waardigheid’

Terug in Groningen

Tijdens de dienst…

Bidden

GOD REPAREERT AUTO’S

Schrijf je in voor de nieuwsbrief