Terug in Groningen

Het laat nog even op zich wachten – ds. Berend Borger verhuist begin september naar Zuidhorn – maar deze Groninger in hart en nieren komt weer terug op honk. Op 26 juni 2022 werd Berend bevestigd als predikant van de Remonstrantse Gemeente Groningen en deed hij intrede in deze gemeente. De vorige predikant, ds. Lenze Lijzen, ging voor in de dienst en ik was gevraagd om vanuit het GSp samen met Berend de voorbeden te doen. Ds. Berend Borger zal voor een klein deel van zijn werktijd mee gaan doen bij het GSp, om zo de remonstrantse bijdrage aan het studentenpastoraat vorm te gaan geven. Daags na zijn bevestiging en intrede treffen we elkaar online en mag ik Berend interviewen voor Kerk in Stad.

Jasja Nottelman
Stadjer14.JPG
Ds. Berend Borger (in het wit) met achter hem ds. Lense Lijzen

Hoe is je werkzame leven tot nu toe gelopen?

"Ik ben geboren in Enumatil, in 1961, niet ver van Zuidhorn, waar we straks gaan wonen. In Kampen heb ik gestudeerd aan wat toen de Sociale Academie heette, later werd het onderdeel van Windesheim. Vanuit het sociaal cultureel werk waarvoor ik was opgeleid ging ik aan het werk bij het Provinciaal Centrum voor Gereformeerd Jeugdwerk in Groningen. Ik ontwikkelde allerlei materiaal met het oog op het jeugdwerk en al doende kwamen er steeds meer theologische vragen op. In de tussentijd had ik ook een cursus creatieve handvaardigheid gedaan. In Leeuwarden pakte ik de lerarenopleiding Godsdienst op en werd godsdienstleraar in Leek. Vervolgens ging ik theologie studeren in Groningen en heb daar ook de Kerkelijke Opleiding gedaan. Mijn eerste gemeente werd Ten Post.

“Na een paar jaar Ten Post kwam de mogelijkheid om naar Kameroen te gaan, daar zou ik les gaan geven aan een theologisch instituut. Het was een kortstondig avontuur, in plaats van de vier jaar die ik daar zou gaan doorbrengen, werd het een jaar. De verwachtingen die van tevoren waren gewekt kwamen niet uit en het was verstandig om daar op tijd mijn conclusie uit te trekken. Weer terug in Nederland kwam in 2003 de vacature bij de Gereformeerde Kerk in Amersfoort bij wijkgemeente De Opstandingskerk. In 2010 is deze gemeente gefuseerd met wijkgemeente De Open Hof en werd toen wijkgemeente De Bron. In die 19 jaar heb ik met veel plezier in Amersfoort gewerkt.”

En wat maakte dat je de stap naar Groningen zette?

"Ik was al gevraagd om een paar keer voor te gaan in de Remonstrantse Gemeente in de vacaturetijd. Ik voelde me er meteen thuis. Ik had in Amersfoort een collega die wat meer wist van de vrijzinnigheid en mij kon bijpraten over de remonstrantse invalshoek. Dat maakte dat ik schreef op de advertentie en ik mocht komen op gesprek.

“Een van de vragen die mij gesteld werd was: ‘Waarom moeten we jou hebben?’ En ik kon niet anders zeggen dan dat ik me hier thuis voel. Vanaf het begin zijn de contacten heel hartelijk. We vinden het ook erg leuk om terug te gaan naar het noorden. Mijn vrouw werkt als hoogleraar Medische Genetica aan het AmsterdamUMC maar zij kan veel vanuit huis doen en dan af en toe naar Amsterdam reizen voor live bijeenkomsten.”

Van PKN naar de remonstranten, hoe gaat dat?

"Er zijn al eerder predikanten overgestapt van de Protestantse Kerk naar de remonstranten, dus het was niet nieuw. Mijn vrouw en ik zijn vriend van de remonstranten geworden, dat was een logische stap. Verder heb ik een ‘kerkordelijk gesprek’ gehad met vertegenwoordigers van de verschillende gremia in de Remonstrantse Broederschap. En daarmee werd ik hartelijk welkom geheten in de remonstrantse familie.

"Vanuit de PKN zijn de dingen allemaal wat formeler geregeld en op een bepaalde manier hecht ik daar ook wel aan. Per 1 juli a.s. ben ik in de PKN ‘predikant buiten vaste bediening met bevoegdheid tot de bediening van Woord en Sacramenten’. Dat houdt in dat ik kan blijven voorgaan binnen de PKN.

“Ik merk dat het gesprek bij de remonstranten levendig is als het gaat om wat nu onmisbaar is om remonstrants aan het werk te zijn. Er zijn duidelijk wat verschillende meningen over of de remonstranten als apart kerkgenootschap moeten blijven functioneren of dat de aansluiting bij de Protestantse Kerk in Nederland een goede zou zijn.”

Kun je wat vertellen over de Groninger remonstranten?

"Er zijn zo’n honderdvijftig leden en vrienden. Het is mooi dat je niet per se lid hoeft te worden, maar ook ‘vriend’ kunt zijn. Het staat goed uitgelegd op de website wat het betekent om vriend te worden van de remonstranten:

‘Je kunt sinds de jaren vijftig vriend worden van de remonstranten. Vrienden voelen zich verbonden met de Remonstranten. Soms willen ze lid blijven van een andere kerk of worden ze vriend omdat ze de remonstranten beter willen leren kennen. (…) In praktijk kun je niet zeggen dat leden meer en vrienden minder betrokken zijn bij de Remonstranten. Dit ligt voor ieder weer anders.’ [www.remonstranten.nl/wiki/remonstranten-nu/vriendschap]

“Er zijn een aantal kringen in en rond de stad Groningen. Ze komen zo’n vier keer per jaar bij elkaar en bespreken thema’s die hen bezighouden.”

Heb je al wat ideeën over hoe je je werk zal gaan aanpakken?

“Het lijkt me leuk om aan de slag te gaan met het boekje Vele talen, in alles de liefde, dat net is verschenen. Je kunt het trouwens bestellen via de website. Daarnaast heb ik wel veel met kunst en kerk, hoe je met verbeelding aan de slag kunt in vieringen en op andere manieren. Muziek heeft ook mijn hart, het lijkt me mooi om daar samen met musici vorm aan te geven en te kijken wat er mogelijk is. Ik ben vooral benieuwd naar de verhalen van de mensen die betrokken zijn. Waar zijn ze mee bezig en wat houdt hen bezig?”

Je gaat ook een bijdrage leveren aan het studentenpastoraat.

“Ik vind het heel leuk dat het bij mijn taak hoort en dat de remonstranten er opnieuw voor gekozen hebben om aandacht te besteden aan studenten. Het lijkt me inspirerend om samen te werken en ik heb al gezien dat er mooie projecten de stad zijn, zoals Spoor van Licht.”

Wat geeft je inspiratie om je werk te doen?

"Moderne kunst is een van mijn inspiratiebronnen. Via de website Artway krijg ik wekelijks een portie inspiratie door middel van een afbeelding van een kunstwerk met uitleg. Ik ga graag naar tentoonstellingen. Ik houd van Engelse detectives zoals Father Brown.

“Uiteraard houd ik de theologische ontwikkelingen bij en ben blij met de nieuwste Bijbelvertaling die me weer bij allerlei nieuwe ontdekkingen brengt. Nieuwe uitgaven als Psalmen anders, aanvulling bij Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, inspireren mij ook enorm. Het lijkt me erg leuk om deze bundel te introduceren in de gemeente.”

Cover nummer 14.JPG

Editie 14 - 2022

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief