Voor de dienst...
placeholder-16-9.png

In de kerk heerst een weldadige rust. ‘De stilte zingt U toe, o Here’ (Psalm 65:1 berijmd).

Slechts enkele personen zijn aanwezig om de dienst te verzorgen. De ouderling van dienst vertelt de gastpredikant de gang van zaken. Ze maken, enigszins op afstand, een praatje met de koster, met de twee jongeren (tieners) die de techniek (geluid en beeld) verzorgen, met de voorzanger en organist die eerst nog samen geoefend hebben. Iedereen is op elkaar betrokken. Voor de dienst worden alle medewerkenden uitgenodigd voor het consistoriegebed, waarin om een zegen over de dienst zal worden gevraagd. Een mooie voorbereiding met elkaar op de dienst, die straks zal beginnen met de belijdenis dat onze hulp is in de Naam van de Heere.

Toch blijft zo’n lege kerk onwezenlijk aanvoelen...

 

Kerkganger

Schrijf je in voor de nieuwsbrief