Na de dienst

Het toeval heeft me in een andere kerk gebracht dan die waar ik lid van ben: lekker anoniem zit ik hier. Gaudete, heet deze zondag, Verheugt u! Herfst/winterlicht valt door de vele ramen naar binnen. Aan de zoldering branden prachtige koperen kronen. Dan worden drie adventskaarsen aangestoken. Onwillekeurig denk ik aan een citaat van prof. Boendermaker: “Laten we het toch toegeven: echte eredienst is principieel nutteloos”, schrijft hij, “Het is nog nuttelozer dan (…) kaarsen op tafel terwijl er 100 watt boven hangt.”* Mooi gezegd. Waar het nut eindigt, begint de zingeving. Het klaarzetten voor de dienst, repeteren door het zanggroepje, de voorbereiding van de preek, het instuderen van muziekstukken, een liturgisch bloemstuk maken: allemaal nutteloos, maar zinvol! Alles bij elkaar maakt dat ik de kerk lichter verlaat dan ik gekomen ben. Gaudete!

 

Kerkganger

 

* J.P. Boendermaker, Driemaal drie is negen, 2de druk 1977, blz. 11.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief