Kerkdiensten

Let op: veel kerkdiensten zijn deels of compleet online. Kijk in de wijkberichten voor meer informatie over (digitale) kerkdiensten en opgave en houd de kanalen van uw eigen gemeente in de gaten.

Zondag 25 april 2021, Jubilate

De Ark             10:00 uur          ds. J. Bolt

De Bron           10:00 uur          da. A. van Ess

De Fontein       09:30 uur          ds. M.P. Baas

Herv.Gem.Dorkwerd      09:30 uur          prop. M. van Heijningen

Herv.Gem.Dorkwerd      19:00 uur          ds. M.F. van Binnendijk

Hoogkerk/Elim  09:30 uur          ds. A. Bruin

Immanuelkerk   10:00 uur          ds. J.W. Nieboer

Lutherse Kerk   10:00 uur          ds. O. van Dongen

Martinikerk        09:30 uur          ds. D.M. van de Linde

Martinikerk        19:00 uur          ds. P.A. Versloot, Woordzoekersdienst

Nieuwe Kerk     09:30 uur          ds. E.J. Veldman

Noorddijk         10:00 uur          ds. J. Wilts

Het Pand          12:00 uur          onbekend

Pepergasthuiskerk        10:30 uur          oecumenische viering, Crisiservaring en zingeving: waar is een weg?

 

MARTINIDIENSTEN – OECUMENISCHE VIERINGEN VOOR STUDENT EN STADJER

Martinikerk        11:30 uur          ds. M. Metzlar

 

Zondag 2 mei 2021, Cantate

De Ark             10:00 uur          ds. I. de Boer

De Bron           10:00 uur          werkgroep Oecumene, oecumenische viering

De Fontein       09:30 uur          viering o.l.v. gemeenteleden

Emmaüskerk    11:15 uur          pastor M. Meijer

Herv.Gem.Dorkwerd      09:30 uur          ds. J.F. Tanghé

Herv.Gem.Dorkwerd      19:00 uur          ds. F.J.K. van Santen

Hoogkerk/De olle kerk   09:30 uur          ds. A. Bruin

Immanuelkerk   10:00 uur          ds. A.C. Akkerman

Lutherse Kerk   10:00 uur          ds. M. Overbosch

Martinikerk        09:30 uur          dr. H.J.C.C.J. Wilschut

Martinikerk        17:00 uur          dr. B. van den Toren en ds. P.A. Versloot, internationale dienst

Nieuwe Kerk     09:30 uur          ds. T. Liefting

Het Pand          12:00 uur          onbekend

Pelstergasthuis 10:30 uur          mme N. Meuleman, Église Wallonne, culte en français

Pepergasthuiskerk        10:30 uur          oecumenische viering, De mens als kroon op de schepping

 

SCHOONHEID MET EEN ZIEL

Nieuwe Kerk     17:00 uur          Cantatedienst

Schrijf je in voor de nieuwsbrief