Feest! met Mirjam en Micha
Tine de Koning
Boekbespreking21 - Allerzielen
Allerzielen met Mirjam en Micha

Dominee Evert Jan Veldman van de Nieuwe Kerk schrijft al jaren verhalen over Mirjam en Micha, samen met Margreet van der Vliet uit Enschede. Binnenkort verschijnen nieuwe verhalen van Mirjam en Micha, te gebruiken bij de kindernevendienst. Met de in 2017 verschenen verhalen hebben we al kunnen kennismaken in Groningen.

In het boekje Feest worden verhalen verteld bij de feesten die de kerk viert. Van advent en Kerst tot Pasen en Pinksteren en alle hoogtijdagen daaromheen, gerangschikt per feest en met toepasselijke illustraties.

Mirjam en Micha wandelen door de Bijbelverhalen, herkenbaar voor kinderen van alle leeftijden, niet alleen voor kerkgangers maar ook voor een breed publiek daarbuiten. Het zou ook bij de bibliotheken en kinderboekhandel verkrijgbaar moeten zijn en verdient een plaatsje onder de kerstboom.

Het bekende verhaal over het zwijgen van Zacharias en de verschijning van de engel Gabriël aan Maria is vertaald naar de tegenwoordige tijd waar de rap populair is bij kinderen met een rappende Elisabet, Zacharias en Maria.

De Elisabet-rap
De eerste dat ben jij
Jij maakt de vrouwen vrij
En ’t kindje in je schoot
Maakt een einde aan de dood

Maria rapt
Hoge heren hoog verheven schei toch uit
God alleen is hoog verheven
En hij tilt de kleinen op
Boven alles uit.

Rijke stinkerd hebben pech
Arme mensen krijgen kracht
Praatjesmakers stuurt hij weg
Nu begint wat werd verwacht

Ontroerend en troostend is het verhaal van Allerzielen, waarin Mirjam en Micha verdrietig zijn omdat hun opa is overleden. Zo worden kinderen spelenderwijs betrokken bij de bijbelverhalen.

Margreet van der Vliet-Boeve en Evert Jan Veldman,
Feest! met Mirjam en Micha met illustraties van Jantine Landman
Uitgave in eigen beheer, 2021
ISBN 978 90 903 5433 0 | € 10,-

Boekbespreking21

---

Schrijf je in voor de nieuwsbrief