Samen in actie voor Colombia
kerk-en-samenleving9.jpg

 

Sinds maart 2020 ziet de wereld er anders uit. De coronacrisis heeft veel van ons gevraagd, en ons kerkelijk leven heel anders ingevuld. Voor velen is het een groot gemis om niet samen te zijn, samen te zingen en te bidden. Hoe bijzonder is het dan dat juist in deze tijd meer dan twintig gemeenten in de classis Groningen-Drenthe hebben besloten om samen in actie te komen voor Colombia. En wat fijn dat de Protestantse Gemeente Groningen ook aansluit!

In Colombia spelen veel thema’s die ook voor ons herkenbaar zijn: samenleven in een gemeenschap met grote verschillen, kansen voor kinderen en de omgang met vluchtelingen bijvoorbeeld. Op dit moment is het leven er moeilijk – door corona is er weer meer geweld en armoede – na vele jaren burgeroorlog is vrede er een broos begrip. Maar de Colombianen mogen ons ook inspireren tot vreugde, vertrouwen en geloof, want ook dat vind je er in overdaad.

Een beetje geschiedenis
Colombia is een prachtig land met uitgestrekte regenwouden, vredige bergdorpen en tropische stranden. Maar tegelijkertijd hangt er een duistere schaduw over dit land dat gebukt gaat onder geweld, armoede en drugsproblemen.

Het land is al zestig jaar verwikkeld in een gewapend conflict tussen de regering, paramilitaire groeperingen en guerrillagroepen. Ondanks een vredesakkoord tussen de FARC en de overheid in 2016, gaat de gewelddadige strijd om de macht tussen deze groepen nog altijd door. Het leidt tot extreem geweld met veel slachtoffers. Mensen moeten regelmatig vluchten of worden van hun land verdreven. Zij raken ontheemd en krijgen te maken met armoede en discriminatie. Steden raken overvol door de toestroom van vluchtelingen.

Behalve geweld door gewapende militaire conflicten, heeft de bevolking te maken met gewelddadige drugskartels. Deze kartels mengen zich in het conflict om de macht in het land. Daarnaast vormen zij een probleem voor de samenleving door afpersing, milieuvervuiling en verslaving. Veel mensen die in armoede leven, vallen ten prooi aan de loze beloften van het snelle geld van de drugshandel, zonder de gevaren te overzien.

Kerk in Actie in Colombia
In deze grimmige context ondersteunt Kerk in Actie een aantal projecten die vrede en verzoening bevorderen en mensen een toekomstperspectief geven. De projecten zijn voornamelijk gericht op vrouwen, jongeren en kinderen van achtergestelde bevolkingsgroepen. Veel projecten richten zich op onderwijs en vaktrainingen zodat jongeren een zelfstandige en stabiele toekomst tegemoet kunnen. Ook ondersteunt Kerk in Actie een bijzonder project waarbij vrouwen uit verschillende kerken zich samen inzetten voor vrede in hun eigen omgeving.

Daarnaast is het een missie van Kerk in Actie om bijbelstudie te promoten en toegankelijk te maken. Niet alleen ter verrijking van het persoonlijk leven, maar ook omdat de Bijbel een gemeenschappelijke basis biedt van wederzijds respect en verzoening – een weg naar vrede in een verdeelde samenleving.

Vrouwen als vredestichters
In dit eerste jaar dat u in Groningen deze samenwerking steunt, vragen we speciaal aandacht voor Stichting GEMPAZ. Zij werken aan vrede door de dialoog aan te gaan. Want hoewel de regering en de FARC in 2016 een vredesakkoord tekenden, gaat het land nog steeds gebukt onder geweld tussen verschillende groeperingen en de overheid. Door corona is dat geweld nu ook weer erger geworden helaas. Al in 2007 ontstond de Grupo Ecuménico de Mujeres Constructores de Paz (GEMPAZ). Deze groep van vrouwen uit allerlei geloofsovertuigingen werkt aan vredesopbouw door slachtoffers van geweld te ondersteunen. Dat doen ze bijvoorbeeld via gespreksgroepen met deelnemers uit verschillende bevolkingsgroepen. Ook geven ze bijbelstudies met een focus op wat de Bijbel de samenleving kan leren over vrede, verzoening en conflictoplossing. Ook in coronatijd gaat het werk gewoon door, veelal online. Zo brengen de vrouwen hoop en vreugde in een moeilijke tijd. Op kerkinactie.nl/vrouwenincolombia leest u meer over hun werk.

Gebed voor Colombia
Ik roep u op om in gebed en gedachten de situatie in Colombia mee te nemen. In het vertrouwen dat het meeleven steun geeft in Colombia, en het geloof dat het verschil kan maken. Daarom deel ik graag dit gebed met u, geschreven vorig jaar april, en nu weer aangepast:

God,

Met alles wat we om ons heen zien
Ziekte, angst, economische onzekerheid
Roepen we tot u om steun.
Geef ons kracht om geduld te blijven hebben en om te gaan met tegenslag
Geef ons liefde om elkaar tot steun te blijven
En creativiteit om samen verschil te maken

We denken aan de mensen in Colombia
Waar velen kwetsbaar zijn, nog meer in deze tijd
Geef dat broze vrede standhoudt, vreemdelingenhaat niet groeit
Dat geweld niet overwint, en mensen hoop houden
Terwijl vaccinaties daar nog niet beschikbaar zijn.

God, steun de Colombianen en wees met hen
Ongeacht woonplek of financiële situatie
In de hoop dat een ieder Uw licht kan voelen
Omringd door ons gebed van ver, nabij in het hart

Door het geloof, de hoop en de liefde die U ons voorleefde
Zijn we samen en steunen we elkaar
Hier in Groningen, en in Colombia.
Dat bidden en geloven we, in Uw naam.

Amen

Regio in actie
Kerk in Actie heeft het initiatief genomen om kerkelijke regio’s in Nederland te verbinden met specifieke landen elders in de wereld. Het idee hierachter is dat samenwerkende gemeentes meer kunnen bereiken door als regio in één land verschillende partners te steunen. Bovendien biedt het de gemeentes meer mogelijkheden voor ondersteuning, informatiemateriaal en uitwisseling van ‘good practices’. Zo wordt Overijssel gekoppeld aan Zuid-Afrika en Friesland aan Uganda. Voor de regio Groningen/Drenthe is gekozen voor Colombia. Evelien Vrolijk is consulent bij Kerk in Actie voor Noord-Nederland, en coördinator van het project.

De Protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid is één van de gemeentes die bij dit initiatief betrokken is. In het kader daarvan worden drie stedelijke (eerste) collectes voor projecten in Colombia bestemd. De eerste is die van 16 mei.

kerk-en-samenleving9-2.jpg

Schrijf je in voor de nieuwsbrief