De kracht van vergeving en de kunst van het loslaten

‘Een warme kerk’ doet mij denken aan een gemeente waar vergeving geen taboe is. Een vergevingsgezinde gemeente zou er niet alleen voor moeten zorgen dat er geen belemmeringen tussen gemeenteleden onderling zijn, maar ook dat de gemeente middels de kracht van vergeving tot een voorbeeld mag zijn voor de buitenwereld.

Catharina Knol
Vergeving19
Jezus geeft Ben-Hur te drinken in Ben-Hur (2016)

De kracht van vergeving

Vergeving is een belangrijk en terugkerend thema in de Bijbel. Er wordt niet alleen gesproken over vergeving tussen God en de mens, maar ook tussen de mens en diens naaste. Gods vergeving naar ons toe brengt een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee, namelijk dat wij anderen moeten vergeven (Efeziërs 4 vers 32). Maar dat is niet altijd even makkelijk…

Vergeving heeft te maken met het gebod: “U zult uw naaste liefhebben als uzelf”. Liefhebben is het makkelijkst als er geen belemmeringen zijn tussen jou en de ander. Daarom is het goed jezelf de vraag te stellen: welke drempel weerhoudt mij ervan mijn naaste te vergeven?

Je kan er geestelijk en lichamelijk onder lijden indien je iemand niet wil vergeven. Enkele voorbeelden zijn: slapeloze nachten, woede-uitbarstingen en huilbuien. Als je de ander vergeeft, bevrijd je niet alleen de ander, maar ook jezelf. Corrie ten Boom (Nederlandse evangeliste en tevens verzetsstrijdster tijdens de Tweede Wereldoorlog) zegt hierover: “Vergeving is de sleutel, die de deur van wrok en de handboeien van haat ontsluit”. Door te vergeven kunnen beschadigingen beter worden genezen. Vergeven betekent niet dat een schuld of bepaald onrecht wordt goedgekeurd, maar stelt je in staat dingen los te laten. Door te vergeven voel je je werkelijk vrij.

Op het gebied van Gods vergeving naar de mens toe zegt de Bijbel dat door het sterven van Jezus en het belijden van onze zonden er vergeving, vrijspraak en vrijheid is. Zodra God je vergeeft betekent dit dat Hij de zonde niet meer tegen je zal gebruiken (Jeremia 31 vers 34). God verwacht dan ook van ons dat wij, indien wij vergeven, het gebeurde loslaten en niet meer gebruiken tegen onze naaste.

Maar hoe vergeef je? En moet je ook vergeven als de ander geen berouw toont? Vooral in een situatie waarin de ander geen berouw toont is vergeving niet altijd eenvoudig op te brengen. Vraag God je te helpen om de ander te vergeven, want dankzij Hem is het zelfs mogelijk onze naasten die wij vijanden noemen te vergeven.

De kunst van het loslaten

Om iets los te kunnen laten is de eerste stap vergeven. Je zou verwachten dat je vanaf dit punt het verleden hebt afgesloten, maar hoe vaak komt het niet voor dat je toch weer die bekende boosheid of een gevoel van onrecht voelt opkomen? Het is nog een hele kunst om iets daadwerkelijk los te laten. Vraag God je daarbij te helpen. En indien je het gebeurde nog steeds niet kunt loslaten, leg dan je gevoel van boosheid neer bij God en herinner jezelf eraan dat later ieder naar zijn/haar daden zal worden geoordeeld. Indien je last hebt van wraakgevoelens raad ik je aan Romeinen 12 vers 19 te lezen.

Eigen ervaring

Persoonlijk heb ik vaak genoeg geworsteld met het vergeven van mijn naaste, en heb ik zo nu en dan zelf om vergeving moeten vragen. God heeft mij bij alles geholpen. Er is zelfs een punt geweest waarop ik heb mogen ervaren hoe het is om je werkelijk vrij te voelen door te vergeven. In stilte praatte ik met God en vertelde Hem dat ik iedereen die mij in het verleden pijn heeft gedaan kon vergeven. Ik voelde me toen plotseling intens gelukkig. Ik had verwacht dat ik vanaf dat punt het verleden had afgesloten, maar soms kan ik me helaas nog steeds boos maken over dingen uit het verleden. Films als The Count of Monte Cristo (2002) en Ben-Hur (2016) herinneren mij er dan aan dat het belangrijk is het gebeurde uit handen te geven. In The Count of Monte Cristo volgen we een jongeman die onschuldig in de gevangenis belandt door zijn jaloerse beste vriend. Hij weet te ontsnappen en neemt wraak, maar vindt daar ten diepste geen vrede in. Ben-Hur maakt iets soortgelijks door: hij wordt valselijk beschuldigd van verraad door zijn geadopteerde broer (een officier in het Romeinse leger) en keert na jaren op zee terug naar zijn vaderland om wraak te nemen, maar vindt verlossing.

Waar we het gezicht van Jezus niet te zien krijgen in de film Ben-Hur uit 1959, zien we Jezus wel in de remake van 2016 en zelfs mét dialoog. De scènes in de remake waar Jezus in voorkwam raakten mij diep, omdat Jezus échte naastenliefde toont.

Zelf vergeving vragen

Naast de ander te vergeven is het belangrijk jezelf de vraag te stellen: vraag ik wel eens om vergeving bij mijn naaste? Indien je graag wilt dat de ander jou vergeeft, ga dan het gesprek aan en probeer dingen uit te praten. Bied oprecht je excuses aan. Wanneer de ander weigert jou te vergeven, troost jezelf dan met de gedachte dat jij aan jouw deel hebt voldaan.

Jezelf vergeven

Niet onbelangrijk: vergeet jezelf niet te vergeven. Jezelf vergeven heeft tot doel dat het gebeurde je niet steeds blijft kwellen. Je kan het verleden niet veranderen, maar je kan wel iets voor een ander terugdoen om het goed te maken.

Nog even dit…

Wanneer God vergeeft maakt Hij geen onderscheid tussen mensen. Hij vergeeft een ieder die gelooft in Jezus Christus en Hem aanneemt als verlosser. Zo moeten ook wij op het gebied van vergeving geen onderscheid toepassen. Het vergeven van anderen is net zo belangrijk als het vergeven van onszelf, want er staat geschreven: “Vergeef, dan zal je vergeven worden” (Lucas 6:37).

Leestip: https://willemdevink.nl/vergeving

Schrijf je in voor de nieuwsbrief