Editie 5 -2021

"Ik ben van een tussengeneratie"

Interview met nieuw redactielid Catharina Knol Ik had haar alleen nog maar digitaal, via Zoom, gesproken tijdens onze tweewekelijkse redactievergadering en daar moest maar eens verandering in komen. Om haar aan u, onze lezers voor te stellen, had ik met Catharina afgesproken in Kerkenheem, bij de Stefanuskerk. Zij komt samen met haar jongere zus, en – zij met hun flesje water en ik met mijn onontbeerlijke kop koffie – raken aan de praat in de grote zaal, eerst nog wat onwennig… Het op een na oudste redactielid tegenover het op een na jongste (Catharina is 25 jaar).

De mooiste tijd van je leven?

Gebeden voor lichte en donkere dagen

Dankzij de politiek

Waarover gaan de verkiezingen?

Na de dienst

Signalen van God

Een exodus in Nederland