Editie 21 - 2020

cover

Luuk Sikkema: “Ik ben de klassieke liturgie steeds meer gaan waarderen”

Als ik op een maandagochtend 9:00 uur stipt mijn oude, vertrouwde Immanuelkerk binnenloop, hoor ik toch nieuwe klanken mij tegemoetkomen. Luuk Sikkema leeft zich uit op het nieuwe orgel dat op de galerij van de kerkzaal staat. Dat klinkt voor mijn ongeoefende oren alvast goed! Als hij mij hoort aankomen, breekt hij zijn orgelspel af, en begroet mij.

De dood heeft niet het laatste woord

145 namen klonken tijdens de viering van Allerzielen in de Petruskerk in Uden. De namen van de in het afgelopen jaar overleden parochianen uit Uden, Veghel en omliggende dorpen. Uden en Veghel waren tijdens de eerste coronagolf één van de zwaarst getroffen gebieden in Nederland. Nooit eerder werden in de Petruskerk tijdens Allerzielen zoveel namen genoemd.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief