Het nieuwe Pasen
bij-de-tijd6.png

Het is bijna weer zo ver: de goede week en het Paasfeest naderen met rasse schreden. Ondanks coronatijd zijn in heel wat kerken toch mooie plannen bedacht voor deze feestelijke tijden. Maar het paasverhaal is in deze tijden niet alleen meer belangrijk voor een select groepje christenen dat nog regelmatig naar de kerk gaat. Pasen wordt in Nederland de laatste jaren flink onder de aandacht gebracht met de ‘Passion’ op televisie. Dit popevenement laat iedereen die dat wil deelnemen aan een heel spirituele ervaring.

Rachel Wardenaar

In heel Nederland wordt er naar de Passion gekeken, en veel mensen lopen virtueel mee met een groot kruis. Deze ervaring kan veel mensen verenigen, ook hen die nooit eerder Pasen hebben gevierd in een christelijke gemeenschap. Maar zorgt deze Passion, en de meer landelijke bekendheid die deze aan het paasverhaal geeft, ook voor meer aandacht voor de christelijke boodschap?

 

In zekere zin is het antwoord ja. Je hoort van veel mensen die van oorsprong niets met de kerk van doen hebben, dat ze de Passion elk jaar fanatiek volgen, omdat het verhaal ze toch op de een of andere manier aanspreekt. De lijdensweg, die veel mensen op hun manier toch ook soms doorlopen, het verraad en berouw van goede vrienden, de naastenliefde die Jezus verkondigde. Vele aspecten van het verhaal raken ook nu nog aan ons dagelijkse leven. De populaire liederen en de bekende Nederlanders maken deze dingen nog eens wat herkenbaarder voor de kijkers, waardoor de boodschap van liefde en lijden extra kan binnenkomen.

 

Ook de deelnemers aan de Passion zeggen soms dat het een bijzondere ervaring in hun leven was, die hun perspectief op bepaalde dingen danig veranderd heeft. En ook voor christenen is de Passion soms toch een heel nieuwe manier van kijken naar het paasverhaal. Door de beelden en de liederen komt het allemaal veel dichterbij. Deze populaire manier van de Goede Week gedenken geeft ons veel.

 

Maar er zijn ook andere manieren. Voor mij is de Goede Week een periode van verstilling. Natuurlijk wordt er met Pasen gejubeld en gevierd, maar de week ervoor is voor mij altijd het moment geweest om me in stilte en ingetogenheid te bezinnen op het leven en op God. Het is heerlijk dat de Passion mensen iets kan geven, maar voor mij betekent het soms een ondermijning van mijn spirituele verstilling. Laten we hopen dat op deze bijzondere dagen in het jaar ruimte blijft voor alle soorten van kerk-zijn: het hoeft niet voor iedereen een evenement te worden. Zelfs in ons drukke, seculiere en razendsnelle leven, mag je je best een week afzijdig houden, om je zo volledig te focussen op het geloof. Dat kan samen met anderen, maar ook helemaal alleen. Hoe je het ook doet, laten we de komende Goede Week zo goed mogelijk beleven, iedereen op zijn eigen manier.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief