Bezinning & Bezieling 2021-2022

Ondanks dat de coronapandemie nog niet voorbij is, mogen we met de nodige voorzichtigheid weer bij elkaar komen. In de kerken van Groningen is gelegenheid om op diverse manieren bezig te zijn met oude en nieuwe vragen van het leven, geloven en de samenleving. U vindt hier een samenvatting van het aanbod Bezinning & Bezieling 2021-2022 van de kerken in Groningen die aangesloten zijn bij de Raad van Kerken. Meer informatie kunt u vinden in het programmaboekje Bezinning & Bezieling. Cursussen en lezingen die uitsluitend plaatsvinden vanaf januari 2022, verschijnen in het eerste nummer van Kerk in Stad in 2022.

Bijbel en geloofsvragen

Theologische verdieping gemeenteleden (TVG)

Deze cursus is voor ieder die niet bang is om oude zekerheden te bevragen en die openstaat voor nieuwe inzichten. Het is een unieke mogelijkheid om kennis op te doen en je op persoonlijke wijze te ontwikkelen. Voor slechts € 25,- kun je de oriëntatie-cursus op 27 september, 4 en 11 oktober 2021 volgen. Daarna kun je beslissen of je mee wilt doen aan het eerste jaar, dat start op 25 oktober 2021 en eindigt op 23 mei 2022. De kosten voor het eerste jaar zijn € 200,-, voor het tweede en derde jaar is dat € 225,- per jaar.

Data: De lessen worden gegeven op de maandagavond
Tijd: 19:30-22:00 uur
Locatie: Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220
Begeleiding: ds. Bert L. van der Woude
Informatie en aanmelding: www.tgv-groningen.nl


Genesis, de grondverf van de Bijbel

De bijbel opent met vijf magistrale verhalen over het oerbegin van de mensheid: 1. Het scheppingsverhaal (of als je goed luistert twee scheppingsverhalen); 2. de verdrijving uit het paradijs; 3. Kaïn en Abel; 4. het zondvloedverhaal en 5. de toren van Babel. Samen vormen ze de grondlaag van de Bijbel. Alle grote menselijke thema's worden erin aangestipt. De eerste keer duiken we in de beide scheppingsverhalen. In overleg bekijken we dan of we de andere vier verhalen ook gaan doorspitten.

Datum: 21 oktober 2021
Tijd: 10:00-11:45 uur
Locatie: Immanuelkerk, Overwinningsplein 1
Begeleiding: ds. Jan Willem Nieboer
Aanmelding: / 06 23409036


Leerhuis Judaïca seizoen 2021-2022

In het nieuwe seizoen pakken we de draad weer op met het onderwerp ‘Het chassidisme’. Deze vorm van het Jodendom ontstond in de 18e eeuw in Oost-Europa en bezielde talloze mensen, die vaak in benarde omstandigheden moesten leven. In deze traditie komen we ook vele levenswijsheden tegen die nog steeds actueel zijn. De eerste avond in september is een inleiding op de literatuur die we gaan bestuderen en bespreken. De volgende avonden gaan we op de inhoud van de gelezen verhalen in.

Data: 23 september, 21 oktober en 25 november 2021; 20 januari, 24 februari en 24 maart 2022
Tijd: 20:00 tot 22:00 uur
Locatie: Nieuwe Kerkcentrum, Nw. Boteringestraat 1-15
Informatie en aanmelding: ds. Simon Bijl,

BezBez16, Leerhuis Judaïca

Bibliodrama op maandag

Bibliodrama is een krachtige methode om persoonlijke en spirituele groei te bevorderen door met een groep een Bijbeltekst spelend te verkennen. Deze bibliodrama-groep is voor iedereen geschikt die kennis wil maken met de methode van Bibliodrama of die eerdere ervaringen met deze methode wil verdiepen door mee te doen aan een groep die eens per maand bij elkaar komt. Enige voorwaarde is nieuwsgierigheid en de bereidheid om jezelf open te stellen voor een verrijkende ontmoeting met de tekst en met de medespelers. Deelname kost € 40,-. Reductie voor studenten en mensen met een laag inkomen mogelijk.

Het is mogelijk om bibliodrama met 1,5 meter afstand te realiseren.

Data: 4 oktober, 1 november en 13 december 2021; 10 januari, 7 februari, 7 maart, 11 april en 9 mei 2022
Tijd: 18:15 tot 20:45 uur
Locatie: De Fontein, Eikenlaan 255
Maximaal aantal deelnemers: 16 (opgeven kan tot 25 september)
Begeleiding en aanmelding: prof. Annette Merz, a.b.merz@pthu.nl / 06-34916368

 

Leren van Dietrich Bonhoeffer

We maken dit jaar een nieuwe start met een leerhuis mystiek rond de persoon Bonhoeffer. Met opnieuw de vraag: Als we een ‘Leerhuis mystiek’ organiseren (mystiek is het verlangen en streven naar verbinding met het goddelijke Geheim), kan dat dan ook rond de persoon van Dietrich Bonhoeffer? Wat heeft hij beleefd aan en voorgeleefd van de God die niet alleen buiten ons is, maar ook binnen in ons? En hoe heeft hij die verbinding in stand weten te houden tot in een langdurige gevangenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog? In het leerhuis gaan we dit onderzoeken aan de hand van teksten van Bonhoeffer, die in een reader worden aangereikt. Daarnaast hopen we de vraag te benaderen vanuit andere perspectieven, middels een theatervoorstelling en/of een lezing van een Bonhoefferkenner.

Data: 14 oktober 2021, meerdere data volgen
Tijd: 20:00 uur
Locatie: De Bron, Bentismaheerd 1A
Begeleiding en aanmelding: Alberte van Ess, 050-5415050, Jaap Koopmans, 050-3095503/0646476130,

 

Leren van de wereldkerk

In haar diversiteit en vertaling van het leven van Jezus door de geschiedenis heen en in allerlei culturen en subculturen draagt heel de mensheid bij aan de voltooiing van Christus. Als dat waar is, dan kunnen we niet zonder al die andere stemmen buiten de Westerse theologie, niet zonder de andere delen van het lichaam van Christus. Hoewel drie avonden natuurlijk nooit genoeg zijn om daar recht aan te doen, willen we er in het najaar toch een klein begin mee maken. Tijdens de eerste avond lezen we met elkaar een aantal fragmenten uit een artikel van Andrew Walls, getiteld ‘Het Efeze-moment’, dat spreekt over het samen komen tot de volheid van Christus. De twee avonden daarna duiken we (Nederlandse vertalingen van) teksten in van niet-Westerse theologen zoals Kwame Bediako, Gustavo Gutiérrez en Lamin Sanneh.

Data: 30 september, 28 oktober en 25 november 2021
Tijd: 20:00 tot 21:30 uur
Locatie: Nieuwe Kerkcentrum, Nw. Boteringestraat 1-15
Begeleiding en aanmelding: Tirtsa Liefting,

BezBez16 - Leren van de wereldkerk

Van God spreken

Theoloog en filosoof Wouter Slob wil af van het debat tussen theïsten en atheïsten. Het atheïsme lijkt vandaag de standaardpositie als het op levensbeschouwing aankomt. Is het wel zo waarschijnlijk dat God bestaat? En als dat niet zo zou zijn, dan valt toch de bodem onder het christelijk geloof weg? Opmerkelijk genoeg is er een aantal filosofen dat hier anders over denkt; atheïstische filosofen wel te verstaan. De vraag naar het bestaan van God zullen ze vlot ontkennend invullend, maar dat betekent geenszins dat het christelijk geloof betekenisloos zou zijn. Er is alle reden om deze lijn van denken ook theologisch te doordenken en op te nemen. Mogelijk dat daarmee weer ruimte komt om een ooit verlaten geloof nieuw leven in te blazen.

Data: 24 oktober 2021
Tijd: 15:00 uur
Locatie: Witte Kerkje, Jachtlaan 11, Haren
Aanmelding: dhr. A. Trox, 050 3094682 /


Studiegroep: de troost van apocalyptische literatuur

De joodse en christelijke apocalyptische literatuur wordt niet altijd goed begrepen. Zo worden doembeelden en angst vaak gevoed, terwijl apocalyptische literatuur primair bedoeld is als troost en houvast in moeilijke tijden. Met deze studiegroep willen we op zoek gaan naar inspiratie vanuit apocalyptische literatuur. Na een inleidende avond staan we stil bij twee apocalyptische teksten uit de joodse Bijbel en twee apocalyptische teksten uit het Nieuwe Testament. We sluiten af met een avond over hoe we de opgedane kennis kunnen vertalen naar een viering die inspireert, troost en bemoedigt in moeilijke tijden. Deelnemers aan deze studiegroep wordt gevraagd om te participeren in een van de vier vieringen die naar aanleiding van deze reeks zal worden gehouden. De vieringen zijn op zondag 12 juni (OT), 19 juni (OT), 26 juni (NT) en 3 juli (NT).

Data: 15 november en 13 december 2021; 17 januari, 21 februari, 21 maart en 18 april 2022.
Tijd: 19:30-20:45 uur
Locatie: Pepergasthuiskerk, Peperstraat 20
Maximaal aantal deelnemers: 15
Begeleiding en aanmelding: Nick Everts,


Vieringen Op Weg 2021 – 2022: Groene genade

De aandacht voor en zorgen over het klimaat hebben binnen de kerk en theologie geleid tot meer aandacht voor groene theologie. Theologie waarin niet zozeer de mens centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping. Theologie met aandacht voor bijbelteksten die ons op dat spoor zetten. De viering is een samenwerking tussen de Pepergasthuisgemeente en de Protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid. Na een kort bezinningsmoment gaan we op pad voor een (korte) groene wandeling. Voor wie niet mee kan/wil wandelen is er een programma in de kerk. Zie voor meer informatie: immuelkerk-groningen.nl en ovg-web.nl.

Datum: 24 oktober 2021
Tijd: 11:30 uur
Locatie: Immanuelkerk, Overwinningsplein 1
Coördinatie en aanmelding: Arja Schipaanboord,

BezBez16 - Vieringen Op Weg 2021 – 2022- Groene genade

Vieringen Op Weg 2021 – 2022: Kunst in Helpman

De kunst ligt voor het oprapen. Alleen al in de wijk Helpman staan dik twintig kunstwerken. Van Mysteries van Helperzoom, via een Hemelladder naar Christus Koning. Ieder kunstwerk heeft een eigen verhaal en al die verhalen samen vertellen weer iets over de wijk. Deze Viering Op Weg beginnen we met een verrassende kunstwandeling door de wijk Helpman (woensdagavond 22 september om 19.30 uur). We staan dan stil bij herkenbare beelden waar je misschien dagelijks aan voorbij gaat. Aansluitend komen we twee avonden bij elkaar om rond een aantal van deze kunstwerken twee Vieringen Op Weg (zondag 14 en 21 november 2021 om 11:30 uur) vorm te geven.

Data: 22 september 2021
Tijd: 19:30 uur
Locatie: Immanuelkerk, Overwinningsplein 1
Voorganger: ds. Jan Willem Nieboer
Aanmelding: Gea Kuiken,

Vieringen Op Weg: Bidden

“Het gebed is misschien wel de meest radicale daad van een mens. Ieder onderdeel van geloof en religie vindt hier zijn kern. Alle theologie vindt hier haar grond. Nergens wordt de nood van onze samenleving dieper gepeild dan in het gebed en nergens wordt meer hoop gegeven.” Dat schrijft ds. Jurjen Beumer in het voorwoord van zijn boek Bidden – Het meest intieme gesprek. Bidden kan veel vormen aannemen: van het standaard gebed voor het eten tot aan de hartenkreten uit de psalmen: ‘luister naar mijn smeken, hoor mijn gebed’. Van het in de kerk voor allen uitgesproken gebed tot aan een persoonlijke omgang en ook worsteling met God. Bidden, wat is dat eigenlijk en hoe doe je dat of hoe zou je dat kunnen doen? Daar gaan we het over hebben in de drie voorbereidingsbijeenkomsten. De viering zelf is op zondag 16 januari 2022 om 11:30 uur.

Datum: 27 oktober 2021
Tijd: 13:00 uur
Plaats: Immanuelkerk, Overwinningsplein 1
Informatie en aanmelding: Margriet Nijkamp,


Vieringen Op Weg: Job

Het boek Job. Welke wijsheid kunnen wij er aan ontlenen? Hoe kunnen wij verklaren dat de toorn van God een goed mens raakt, dat Job zo op de proef wordt gesteld? Tijdens de drie voorbereidingsbijeenkomsten gaan we samen verder op deze vragen in. We lezen gedeeltes uit het boek, praten er met elkaar over en proberen door te dringen tot de kern van dit bijzondere verhaal. De begeleider van deze cyclus is ds. Tiemo Meijlink, emeritus studentenpredikant GSp Groningen. Muzikaal zullen deze vieringen worden omlijst door liedteksten uit het boek van Henk Fonteijn: Ik neem het niet! Bespiegelingen rond het boek Job.

Data: De data van de bijeenkomsten worden in overleg vastgelegd
Plaats: Immanuelkerk, Overwinningsplein 1
Informatie en aanmelding: Jan van der Leek,

Woensdagavondvieringen en Bezinningsavonden in de Hildegard van Bingenparochie

Gezongen woensdagavondvieringen

In de Salvator-Mariakerk worden elke woensdagavond van 19:00 tot 19:45 uur vieringen gehouden. In een maandelijks terugkerende cyclus wisselen verschillende vormen elkaar af. Deze betreffen: Eucharistie, Getijdenvespers, Karmelitaanse Psalmviering, Woord- en Gebedsdienst en Aanbidding. Eens per kwartaal betreft het een Taizé-viering. Onder begeleiding van Chris Fictoor wordt het zingen wekelijks ondersteund door een cantorgroep, met periodiek een instrumentaal solist. Maandelijks verzorgt een nieuwe Schola de viering. Zodra samenzang weer toegestaan is bent u van harte uitgenodigd om mee te zingen. Wij zien ernaar uit dat u met ons meeviert in een inspirerend nieuw seizoen!

Maandelijkse bezinningsavonden

Maandelijks is er, aansluitend op de woensdagavondviering, een bezinningsavond. Koffie en thee staan klaar! De vieringen en bezinningsavonden zijn ook los van elkaar te volgen.

Woensdag 22 september aansluitend aan de Vesper/Getijdenviering een bezinning op het getijdengebed: ‘Een seizoen getijde vieren’. Inleiders: Arjen Jellema en Chris Fictoor.
Woensdag 20 oktober aansluitend aan de Karmelitaanse psalmviering: ‘Achtergronden van Karmelitaanse spiritualiteit’. Inleiders: Anne Hilhorst-Joosten, Gea Ettema, Chris Fictoor.
Woensdag 3 november aansluitend aan de Getijdenviering: Wat kan het getijdengebed betekenen voor jezelf? Voor de gemeenschap? Inleiders: Arjen Jellema en Chris Fictoor.
Woensdag 8 december aansluitend aan de Eucharistieviering (waarin de Schola zingt): Händels ‘The Messiah’, toegelicht op weg naar Kerstmis. Inleider: Chris Fictoor. 

Locatie: Salvator-Mariakerk, Hora Siccamasingel 202.
Bezinningsavonden: zijingang van Starkenborghstraat 

Spiritualiteit

(Christelijke) meditatiecursus

In onze snelle tijd met stress, hoge werkdruk en lawaai zoeken steeds meer mensen naar momenten van stilte en bezinning. Ze willen weer dichter bij de bronnen van hun bestaan komen en bij de Bron van het leven. Deze cursus is inhoudelijk geïnspireerd door de joods-christelijke traditie. Want het christendom heeft daartoe een rijke schat in huis. We leren daarbij de meditatiehouding aan om zo tot verstilling en een houding van overgave te kunnen komen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van bijbelgedeeltes of andere (religieuze) teksten, een bepaald object, muziekfragmenten en afbeeldingen.

Data: elke tweede en vierde maandag van de maand, start 27 september
Tijd: 20:00 tot 21:00 uur
Locatie: De Bron, Bentismaheerd 1A
Informatie en aanmelding: ds. A. van Ess, , 050-5415050


Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven

Benieuwd wat we van monniken kunnen leren over rust, aandacht en regelmaat? Vanaf oktober 2021 zouden wij – Nick Everts (Stadsklooster Groningen) en Ruth Pruis (buurtkerk De Fontein) – hier samen met jullie maandelijks bij stil willen staan. Dit doen wij aan de hand van Een levensregel voor beginners, Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven van Wil Derkse. Dit boek laat zien dat de kloosterregel van de Benedictijnen nog altijd actueel is en ons ook buiten de kloostermuren kan helpen om aandachtig te leven. Maak kennis met begrippen als ‘conversio morum’ (elke dag een kleine verbetering), ‘stabilitas’ (trouw zijn aan je plek), ‘luisteren met aandacht’ en ‘gehoorzaamheid’. Ontdek wat deze kloosterdisciplines in je eigen leven kunnen betekenen.

Data: 13 oktober, 10 november en 8 december 2021; 12 januari, 9 februari, 9 maart en 13 april 2022
Tijd: 19:30 tot 21:00 uur
Kosten: aanschaf boek
Locatie: De Fontein, Eikenlaan 255
Maximaal aantal deelnemers: 15, opgave vóór donderdag 30 september 2021
Aanmelding: of

BezBez16 - Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven

Oecumenische Vieringen Groningen: dertigjarig bestaan!

Wie jarig is, die trakteert. De OVG viert dit jaar zijn dertigjarig jubileum en trakteert met een bijzondere lustrumviering. In deze viering kijken we terug op een mooie tijd met prachtige liederen, ruime theologie, creativiteit en een levendige oecumene. Een reden om feest te vieren. Tegelijk is het lustrum een goede gelegenheid om vooruit te kijken. Iedereen, Pepergangers én anderen, is uitgenodigd om de lustrumviering mee te maken. Zowel live als via de streaming. Vanwege onzekerheden rondom corona zal de meest actuele informatie over de lustrumviering en andere lustrumactiviteiten verschijnen op onze website: www.ovg-web.nl.

Datum: 3 oktober 2021
Tijd: 10:30 uur
Plaats: Pepergasthuiskerk, Peperstraat 20

BezBez16 - Oecumenische Vieringen Groningen- dertigjarig bestaan!

Concertpresentie: Bedezangen met br. Thomas Quartier OSB

Wie de tijd wil heiligen, heeft liederen nodig. Vanouds bestaat daar de traditie van het getijdengebed voor, in de kloosters en daarbuiten. Maar ook andere, eigentijdse geluiden kunnen ons helpen om de scharniermomenten van ons leven te markeren. Thomas Quartier, benedictijnermonnik, theologiehoogleraar en boekauteur, zal in deze muzikale bezinning zijn eigen liederen in de traditie van de psalmen en Bob Dylan zingen en daar beschouwingen bij geven. Dit jaar verschenen ze als boek en op cd onder de titel Bedezangen.

Stadsklooster Groningen en Oecumenische Vieringen Groningen organiseren een concertpresentatie rondom het boek Bedezangen. Br. Thomas reist speciaal voor deze concertpresentatie af van Leuven (Abdij Koningsberg) naar Groningen. Een unieke gelegenheid om gezongen spiritualiteit te beleven en de monnik in jezelf te ontdekken. Uiteraard zullen boek & cd’s ook verkrijgbaar zijn en zal br. Thomas ze na afloop graag signeren en met de bezoekers in gesprek gaan.

Datum: 13 november 2021
Tijd: 19:30-21:00 uur
Locatie: Pepergasthuiskerk, Peperstraat 20
Kosten: live bijwonen € 5,-
Aanmelding: vanaf 1 oktober via www.stadskloostergroningen.nl


Writefulness: cursus meditatief schrijven

De term writefulness is een samenvoeging van de woorden ‘writing’ (schijven) en ‘mindfulness’. Writefulness is dus een combinatie van schrijven en aandachtgerichte meditatie. In beide cursussen proeven we aan vier vormen van writefulness. Door deze methodes spreek je verschillende kanten in jezelf aan. De cursus is een samenwerking vanuit PKN Groningen-Zuid en Stadsklooster Groningen. Het bestaat uit een kennismaking met writefulness op vier avonden. Voor materiaal wordt gezorgd. Wel moedigen we aan om een eigen pen (evt. met bijzondere herinnering) mee te nemen.

Cursus A – 7 oktober, 4 november en 2 december 2021; 13 januari 2022

* Bijbelverhaal over schrijven * schoonschrift * herhalend vers * brief aan je vroegere zelf *

Cursus B – 3 februari, 3 maart, 7 april en 12 mei 2022

* Creatief schrijven * estafette * schrijven als oefening van empathie * brief aan God *

Tijd: 19:30-20:45 uur
Locatie: Immanuelkerk, Overwinningsplein 1
Kosten: € 7,50
Begeleiding: Nick Everts en Anita Akkerman
Maximaal aantal deelnemers: 10
Aanmelding:

 

‘Kom op je verhaal’-groep

Een bemoedigingsgroep voor mensen die hersteld zijn of aan het herstellen zijn van bijvoorbeeld een burn-out en openstaan voor onderlinge bemoediging om de nieuwe inzichten levend te houden, juist ook in relatie tot geloof en spiritualiteit. We volgen het ritme van de seizoenen en komen vier keer per jaar bij elkaar, in ieder seizoen. We zetten de natuur in en laten ons versterken door wat de natuur ons in ieder seizoen brengt. Dat kan door naar buiten te gaan maar ook de natuur binnen te halen.

Data: 13 oktober De overige data zijn in onderling overleg (overdag zou ook een mogelijkheid kunnen zijn)
Tijd: 19:30-21:00 uur
Maximaal aantal deelnemers: 9
Begeleiding en aanmelding: Anita Akkerman, / 06 17067504

 

Workshop Teken een boom

In de Bijbel zijn veel verwijzingen te vinden naar bomen. We gaan enkele daarvan bij langs. Ook kijken we wat eenieder heeft met bomen of een specifieke boom. Daarop gaan we intern op zoek naar de boom die we nu zijn. Deze boom wordt getekend. We sluiten af door ons werk met elkaar te delen. Tevens krijgt u informatie over hoe de boom gezien wordt in het licht van de tekentaal. U hoeft niet goed te kunnen tekenen: stap voor stap zet u de boom op het papier. Er wordt gewerkt met krijt, kleurpotlood en ecoline.

Datum: 17 november 2021
Tijd: 10:00-12:00 uur
Locatie: Immanuelkerk, Overwinningsplein 1
Kosten: € 12,50
Begeleiding en aanmelding: Mariska Lunsing (Beeldend bezig!),

 

Lezing, debat, samenleving

Activiteiten Groene kerk

Kring Het groene normaal

In het Het Groene Normaal spreekt Alfred Slomp met negen ‘groene’ christenen, die vanuit hun eigen perspectief en deskundigheid aanhaken bij de trend van duurzaam leven. Het is een hoopvol en inspirerend boek vol aanknopingspunten om met elkaar in gesprek te raken. Berichten over de klimaatcrisis en milieuproblematiek komen soms zo massief en onbeheersbaar over. Dit boek brengt het terug naar onze eigen invloedssfeer van waarden, inspiratie en concreet handelen. Tijdens twee avonden gaan we aan de hand van een aantal interviews in gesprek over inspiratie uit de Bijbel, waarden die ten grondslag liggen aan onze omgang met de Schepping en praktische tips. De avonden worden begeleid door Myriam Oosting (pastor Hildegardparochie) en Anita Akkerman (predikant Protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid).

Data: 26 oktober en 9 november 2021
Tijd: 20:00 uur
Locatie: 26 oktober: San Salvatorkerk, Van Starkenborghstraat 1; 9 november: Immanuelkerk, Overwinningsplein 1
Maximaal aantal deelnemers: 12
Informatie en aanmelding: Myriam Oosting, of Anita Akkerman,

 

 

Open College over Johann Sebastian Bach

Heb je na een periode van stilstand door het coronavirus weer zin in het volgen van een interessant Open College? Meld je dan aan bij TVG (Theologische Verdieping Groningen) voor vier avonden over het leven en werk van Johann Sebastian Bach. De colleges zijn in handen van Bachkenner ds. Theo van Beijeren uit Roden en worden afgesloten met een orgelconcert door Wim van de Laar jr. uit Hoogezand. Het orgelconcert zal plaatsvinden in de Magnuskerk te Anloo op 8 november 2021.

Bach weet met zijn muziek nog altijd veel mensen aan te spreken. Hoe komt dat? Wat is het ‘geheim’ van Bach? In vier bijeenkomsten gaan we op zoek naar Bach als persoon en componist.

Data: 27 september, 11 en 25 oktober en 8 november 2021
Tijd: 19:30-22:00 uur
Locatie: Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220
Kosten: € 40,-
Informatie en aanmelding: www.tvg-groningen.nl

 

 

DoRe-Café 2021-2022

In het zogeheten DoRe-café presenteren de doopsgezinde en remonstrantse gemeenten in Groningen lezingen, toneelvoorstellingen, poëzieavonden en excursies op het snijvlak van kerk en geloof, cultuur en samenleving. Voor het komende seizoen zijn we geïnspireerd door het thema ‘Aarde’, toegespitst op Stad en Ommeland. De invulling van dit thema zal breed zijn: we laten ons inspireren door kunst, Groningse vrijzinnigheid en Joodse geschiedenis en als afsluiting plannen we een fietstocht langs Groninger kerken op het Hogeland. Vooralsnog staat de activiteit van september vast (zie hieronder). Volgende DoRe-Café-dagen zijn in: november, februari, april en juni. De precieze invulling daarvan is te zijner tijd te vinden op: dggroningen.doopsgezind.nl en groningen.remonstranten.nl.

Data: 18 september 2021, verdere data volgen
Tijd: 14:30 uur
Locatie: Dorpshuis Agricola te Baflo, aansluitend bezoek aan haar atelier in Rasquert
Aanmelding: tot 12 september, of

 

 

Lezingen in de Sint Martinusparochie
Maria in het christelijke Oosten
door L.C.M. van Leijsen, theoloog

De figuur van Maria neemt een belangrijke plaats in in de verschillende tradities van het oosters christendom. Welke rol heeft zij? Op deze avond kijken we om een antwoord op deze vraag te vinden naar een icoon van de ‘Moeder Gods’, zoals ze in de meeste tradities wordt genoemd. We kijken tevens naar een bijbeltekst die belangrijk is voor de persoon van Maria in het christelijk Oosten en naar een toepasselijke tekst over Maria uit een oosterse kerk. Met dit alles laten we zo als het ware de oosterse traditie zelf aan het woord over Maria.

Datum: 18 oktober 2021
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Pastorie, Radesingel 4

 

Lezingen in de Sint Martinusparochie
Een kerkvader voor onze tijd – H. John Henry Newman
door mgr. E. de Jong

In het Engeland van de negentiende eeuw, en dan met name in Oxford, straalde de ster van de H. John Henry kardinaal Newman (1801-1890). Door zijn studies van de kerkvaders kwam hij geleidelijk tot de conclusie dat de ware Kerk van Christus niet, zoals hij dacht en verdedigde, in het midden lag tussen de Protestanten en de Katholieke Kerk, namelijk in de Anglicaanse Kerk, maar in de Katholieke Kerk zelf. Hij werd een van de leiders van de Oxford-beweging, en in 1845 bekeerde hij zich tot de Katholieke Kerk, waarbij hij velen inspireerde hetzelfde te doen. Zijn onverminderde actualiteit voor de postmoderniteit ligt o.a. in het feit dat hij in een tijd van religieus relativisme in het diepst van de menselijke subjectiviteit (het geweten) de basis voor de objectiviteit van de geloofsleer en de eenheid met de gemeenschap van de Kerk terugvond.

Datum: 16 november 2021
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Pastorie, Radesingel 4

BezBez16 - Een kerkvader voor onze tijd – H. John Henry Newman

Lezingen in de Sint Martinusparochie
‘Theologie van het Lichaam’
door Luc Simons pr.

God is liefde en wij zijn naar Gods beeld en gelijkenis geschapen. We zijn daarom geroepen om Gods liefde in deze wereld zichtbaar te maken. Daarin speelt het lichaam volgens de Katholieke Kerk een cruciale rol. Het lichaam van de mens heeft een huwelijkse betekenis, leert paus Johannes Paulus II in zijn ‘Theologie van het Lichaam’. Het lichaam noemt de heilige paus Johannes Paulus II daarom het meest oorspronkelijke sacrament. In hun zelfgave aan elkaar tot in het lichaam toe, maken man en vrouw zichtbaar wat onzichtbaar is: de liefde die God in het hart van de mens heeft gelegd. Deze avond willen we kennismaken met deze ‘Theologie van het Lichaam’ en haar waarde voor onze tijd.

Datum: 14 december 2021
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Pastorie, Radesingel 4

Schrijf je in voor de nieuwsbrief