Zicht op kerk-zijn met (veel) ouderen
Bezinningsdag Protestantse Gemeente Groningen | 3 juni 2023
Extra - Onderzoek ouderenpastoraat9 - Hans de Waal
Hans de Waal

Deze bezinningsdag is een dag om elkaar te informeren en te inspireren over de betekenis van de ouder wordende kerk. In onze kerken zijn (veel) ouderen. Kerken bieden vanouds hulp en aandacht aan (kwetsbare) ouderen. In veel kerkelijke gemeenten is bezoekwerk aan ouderen een centrale activiteit. Ouderen behoren zelf veelal tot de meest actieve vrijwilligers. Door vergrijzing zijn er relatief meer ouderen dan voorheen en groeit ook de onderlinge diversiteit. Hoe gaan we daarmee om? Lukt het ons om ‘de vergrijzing van de kerk’ onder ogen te zien, om recht te doen aan wie we ontmoeten, en geïnspireerd te blijven in onze pastorale en diaconale roeping in de samenleving?

In het ochtendprogramma houdt ds. Hans de Waal een inleiding naar aanleiding van zijn boek Diaconaat en ouderen. Daarin gaat hij in op hoe we als kerkelijke gemeente omgaan met ouderen. Hij gaat met ons het gesprek aan over de omgang met ouderen en enkele uitdagingen voor pastoraat en diaconaat, in beleid en praktijk.

Dr. Hans de Waal (1981) promoveerde in 2021 op het onderzoek ‘Diaconaat en ouderen: over de diaconale roeping van de kerk in de context van vergrijzing’ en is predikant in Krommenie (PKN).

In het middagprogramma delen we onze ervaringen met ouderenpastoraat en diaconaat vanuit de verschillende wijken van de Protestantse Gemeente Groningen. Aan de dag zijn geen kosten verbonden.

Programma
10:30 uur inloop met koffie en thee
11:00 uur inleiding Hans de Waal
Daarna gelegenheid tot vragen en in gesprek te gaan
13:00 tot 13:30 uur inbrengmaaltijd (ieder neemt eigen lunch mee om samen te delen)
13:30-15:15 uur verhalen uit de praktijk en onderlinge uitwisseling
15:15-15:30 uur afsluiting

Wanneer: zaterdag 3 juni in buurtkerk De Fontein
Voor wie: allen die betrokken zijn bij pastoraat en diaconaat
Organisatie: ouderenpastor Sjettie Tjeerdsma en ds. Alberte van Ess
Graag opgeven bij

voorkant nummer 9.JPG

Editie 9 - 2023

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief