Voor de dienst...

Naar de kerk gaande, raakte ik al vroeg enthousiast door en over het luiden van de klok in de toren van de Gereformeerde Kerk in Winschoten. Onze oude koster (Ploeger) bediende het touw waardoor de klok in beweging kwam, tot welluidende klanken.

Ik herinner mij het moment waarop onze luidklok weer terug was in de toren, na eerder geroofd te zijn geweest door de Duitse bezetter. Een feest was het om het vertrouwde geluid weer te horen. Is toen mijn liefde en aandacht geboren voor carillon en luidklokken?

In tijden van droefheid en intense vreugde dringt het luiden van klokken tot ons door. Te horen als het water ons land belaagt (denk aan 1953, ik was toen tien jaar), maar ook bij grote blijdschap, een koninklijk huwelijk en niet in de laatste plaats op paasmorgen wanneer wij gedenken dat Jezus is opgestaan. Luister maar op zondag 31 maart aanstaande naar de vele verschillende klokken van de kerken in Stad.

Ja, de Heer is waarlijk opgestaan! Halleluja.

Kerkganger
voorkant nummer 6.JPG

Editie 6 - 2024

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief