Vierwijzer

Zondag 21 januari
Derde zondag na Epifanie
Kleur: groen

1 Samuël 3:1-10 | 1 Korintiërs 6:11b-14 | Marcus 1:14-20

Jezus gaat niet in zijn eentje het goede nieuws verkondigen, hij zoekt mensen uit die met hem mee gaan trekken. De eerste leerlingen worden geroepen: Simon en Andreas, Jacobus en Johannes. Het zijn allemaal vissers. “Kom, volg mij,” zegt Jezus, “ik zal jullie vissers van mensen maken.” Ze laten alles achter en volgen Jezus. Het verhaal uit het evangelie heeft een mooie parallel in het Eerste Testament: de roeping van Samuël. Samuël moet nog leren dat God het is die hem roept.

Een mooie vraag bij deze zondag kan zijn: in hoeverre voelt u zich, voel jij je geroepen? En wat betekent dat voor u/jou?

 

Zondag 28 januari
Vierde zondag na Epifanie
Kleur: groen

Deuteronomium 18: 15-20 | 1 Korintiërs 8: 1b-13 | Marcus 1: 21-28

Jezus laat zich steeds meer zien en mensen zijn onder de indruk van hem. Hij spreekt met gezag, de manier waarop hij lesgeeft in de synagoge dwingt respect af. In het evangelie naar Marcus vindt dan het eerste wonder of genezing plaats. Jezus spreekt een onreine geest bestraffend toe en de geest verlaat de mens die hij bezeten had.

In de tekst uit het boek Deuteronomium wordt er gesproken van profeten die uit naam van de Eeuwige spreken: “zij zullen het volk alles overbrengen wat ik hun opdraag.” Waarbij duidelijk wordt gemaakt dat zij geen misbruik mogen maken van deze roeping en opdracht.

Als het over kennisoverdracht gaat, spreekt Paulus in zijn brief aan de Korintiërs kritisch over wat kennis is: “Wanneer iemand zich inbeeldt dat hij kennis bezit, is het nog niet de ware kennis. Maar wanneer iemand God liefheeft, is hij door God gekend.” Paulus benadrukt dat degene die kennis heeft zich bewust moet zijn van een grote verantwoordelijkheid met het oog op anderen met wie hij of zij te maken heeft.

cover nummer 1.JPG

Editie 1 - 2024

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief