Vierwijzer

Zondag 29 oktober
Zesde van de herfst, eenentwintigste na Trinitatis

Kleur: groen

Het grootste gebod in de Bijbel, waar alle andere geboden uit voortkomen, is dit: heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Deze zondag lezen we hierover in het evangelie van Matteüs, maar ook in Deuteronomium zien we dit naar voren komen. Hier wordt Israël verteld dat ze de geboden moeten opschrijven, in hun harten printen en misschien wel het belangrijkst: delen met hun kinderen, opdat het geloof niet wegebt door de tijd. Dan nog het tweede gebod: heb je naaste lief als jezelf. In de brief aan de Thessalonicenzen lezen we dat het delen van het goede nieuws van Christus gepaard ging niet met dwang, maar met tederheid, met liefde voor de mensen. Daardoor konden de apostelen niet anders dan deze boodschap delen met hen die ze als hun naasten zagen.

Woensdag 1 november
Allerheiligen
Kleur: wit

Jesaja 60:1-11, 17-22 | Psalm 138 | Psalm 34:1-10, 22 | Openbaringen 7:2-4, 9-17 | Matteüs 5:1-12

Zondag 5 november
Zevende van de herfst, tweeëntwintigste na Trinitatis
Kleur: groen

We lezen deze zondag over Wijsheid en Dwaasheid. In Spreuken lezen we de oproep om de weg van het inzicht te betreden. Dit betekent niet dat de wijzen meteen perfect zijn, nee, ze grijpen kritiek juist met beide handen aan. Dit in tegenstelling tot de dwazen, die al denken dat ze op de goede weg gaan en alle adviezen in de wind slaan. De vijf dwaze meisjes in het evangelie van Matteüs zijn niet voorbereid, ze hebben geen inzicht in de situatie die komt. De teksten leren ons: kies voor de weg van de wijsheid, heb ontzag voor God en wees voorbereid zoals de vijf wijze meisjes.

 

cover editie 19

Editie 19 - 2023

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief