Vierwijzer

Zondag 21 juli
Vijfde van de zomer, achtste na Trinitatis
Kleur: groen

Jeremia 23:1-6 | Psalm 23 | Efeziërs 2:11-22 | Marcus 6:30-44
In de teksten van deze zondag staat de metafoor van de mens als schaap centraal. De verhouding tussen schaap en slechte herder, schaap en vijand is prachtig in de teksten van de psalmist en Jeremia. “Wee de herders die de schapen van mijn weiden in het verderf storten”: de slechte herder, de schapen-vijand lijkt er niet goed vanaf te komen. En tóch zit ook deze aan de tafel van de Heer: “U nodigt mij aan tafel, voor het oog van mijn vijand.” Iemand vroeg mij eens: “Wie ben jij eigenlijk? De ik-persoon uit de psalmtekst, of misschien wel de vijand?” Het schaap of de slechte herder? Een confronterende vraag.

Zondag 28 juli
Zesde van de zomer, negende na Trinitatis
Kleur: groen

Jesaja 63:7-14 | Psalm 114 | Efeziërs 3:14-21 | Marcus 6:45-52
“Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.” De allesomvattendheid van God lijkt mens en natuur te boven te gaan. Zo staat in Efeziërs 3:18 dat we met alle heiligen pas de liefde van Christus kunnen kennen. In Psalm 114 lezen we hoe de gehele aarde, de natuur vol ontzag zijn van Gods grootheid. Jezus geneest mens na mens in welke stad of plek hij maar komt. De allesomvattende liefde van God lijkt mens en natuur te boven te gaan, en toch is het precies ín die mens en de natuur waar Gods goedheid gestalte krijgt.

Zondag 4 augustus
Zevende van de zomer, tiende na Trinitatis
Kleur: groen

Deuteronomium 10:12-21 | Psalm 15 | Efeziërs 4:17-25 | Marcus 7:1-23
In Deuteronomium wordt het volk opgedragen om ontzag te hebben voor God en Hem lief te hebben met hart en ziel. Er wordt nadrukkelijk aandacht gelegd op die intrinsieke motivatie tot ontzag en liefhebben. Jezus verwijst terug naar hetgeen Mozes ooit aanleerde, en haakt tevens in op de intrinsieke waarde van het hart. Onreinheid komt niet van buitenaf, maar komt van binnenuit. Het zijn de slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed en dwaasheid die voortkomen uit het hart en tot onreinheid leiden, en niet de dingen van buitenaf. Ons hart is de plek waar het juiste vanuit mag gaan: liefde voor God en de mens. En niks mag deze intrinsieke liefde in de weg staan.

Zondag 11 augustus 2024
Achtste van de zomer, elfde na Trinitatis
Kleur: groen

2 Koningen 4:8-18(37) | Efeziërs 4:30-5:2 | Marcus 7:24-30
“Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft,” zo staat in Efeziërs 5. We zijn kinderen van de Vader. Wat een vrijheid om te leven in die wetenschap. En wat een verademing om een hemelse Vader te hebben in ons leven. De andere twee teksten gaan in op de rol van ouder die mensen ook zelf aan kunnen nemen. In 2 Koningen heeft de vrouw uit Sunem geen zoon. In de tekst staat niet of zij al moeder was van een of meerdere dochters. In ieder geval wordt haar een zoon geschonken. Elisa heeft haar dat beloofd als beloning voor haar gastvrijheid. In Marcus zien we een moeder pleiten voor het leven van haar dochter, die bezeten was door een onreine geest. Ik zeg expres pleiten, want een simpele vraag was niet voldoende. Na enig aandringen gaf Jezus toe. Waarom was het niet vanzelfsprekend voor Jezus om haar direct te bevrijden? Of mogen wij als kinderen ook pleiten voor zaken bij God? Een vraag om over na te denken deze week is: Waarin wordt voor u/jou zichtbaar dat je mag leven als kind van God? En hoe verhoud(t) u/je dat wellicht tot de rol van ouder?

Zondag 18 augustus 2024
Negende van de zomer | twaalfde na Trinitatis
Kleur: groen

Jesaja 35:1-10 | Efeziërs 5:5-20 | Marcus 7: 31-37
In Marcus zien we het gedrag van een mens na een wonderlijke genezing. Na de vraag van Jezus om hier niet over te spreken, wordt dit wél doorverteld. “Hoe strenger hij het verbood, hoe meer ze het rondvertellen,” staat er dan. Gehoorzaamheid aan Jezus blijkt moeilijk, zeker wanneer er een wonder gebeurd is. Efeziërs doet een appel op ons gedrag als christenen. Het boek voegt een gedragsanalyse toe: gedraag je als christenen als kinderen van het licht. Het maakt uit wat je doet. De bijbeltekst roept op om bewust te leven en aandacht te geven aan verstandige dingen. Wees dankbaar, vreugdevol en zing! Je verheugen en jubelen is een keuze. Het is een manier van in het leven staan. Durf je actief op zoek te gaan naar vreugde? En waar vind je/vindt u die vreugde dan? Jesaja is duidelijk. Het heeft te maken met de wonderlijke kracht van God. Hij zal zijn volk bevrijden en de woestijn zelfs mee laten jubelen. Een vraag om over na te denken: Heeft u/heb jij deze week de mogelijkheid om vol vreugde deze week tegemoet te gaan, vertrouwend op Gods grote daden?

Zondag 25 augustus 2024
Tiende van de zomer | dertiende na Trinitatis
Kleur: groen

2 Koningen 4:42-44 | Efeziërs 6:1-9 | Marcus 8:1-21
Vertrouwen is een fundamentele basis in het leven. Wanneer vertrouwen wederzijds is, ontstaat er een ruimte voor gezonde relaties. Mocht de ene partner een gebrek aan vertrouwen opmerken bij de andere partner, kan dat pijn doen. Het kan onbegrip veroorzaken. Zeker als je naar je eigen idee wel te vertrouwen bent. Hoe leg je dat aan de ander uit, zodat het begrepen wordt? In Marcus lezen we dat de mensen die bij Jezus waren honger hadden. Honger naar voedsel en honger naar bevestiging wie Jezus is. Jezus laat zien dat hij bereid is om in voedsel te voorzien, in ruime mate. Daarna loopt hij op water. Wanneer voor een derde keer wordt opgemerkt dat er geen voedsel is, raakt Jezus geïrriteerd. “Begrijpen jullie het dan nog niet?” Het lijkt een oproep om hem meer te mogen vertrouwen. Een goede vertrouwensband is ook belangrijk in hiërarchische relaties. Efeziërs heeft het over voorbeelden van de slaaf als meester en het kind en zijn ouder. Het kan heel pijnlijk zijn wanneer dit vertrouwen geschonden wordt. Wederzijds vertrouwen in asymmetrische relaties is zeer van belang. In 2 Koningen 4 lezen we dat Elisa een gast op bezoek kreeg die eten voor hem mee had gebracht. Hij hield dit niet voor zichzelf, maar deelde dit uit. Heeft delen van je bezit ook te maken met vertrouwen? Een vraag om deze week over na te denken is: ‘Zijn er mogelijkheden in uw omgeving waar het de moeite kan zijn te investeren in onderling vertrouwen?’

 

voorblad nummer 14.JPG

Editie 14 - 2024

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief