Vierwijzer

Zondag 28 april
Vijfde van Pasen – Cantate

Kleur: wit

Deuteronomium 4:32-40 | Psalm 119:17-24 | 1 Johannes 3:18-24 | Johannes 15:1-8

Het klinkt zo drastisch in Johannes 15: God als wijnbouwer die ons als de ranken van de wijnstok af kan snijden op het moment dat we geen vrucht dragen. Wat maakt dat een mensenleven vruchteloos kan voelen, afgesneden van de levensbron, de sapstroom van de ware wijnstok? De dorre ranken worden in het vuur geworpen. Is alles verloren?

Misschien toch niet. Een wijnrank die teruggesnoeid wordt, kan opnieuw gaan uitlopen. En in het Johannesevangelie zijn mensen niet willoos en passief, overgeleverd aan willekeur: “Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.” Dat vraagt moed en vasthoudendheid om in het spoor van Jezus te blijven gaan en niet op een dood spoor terecht te komen. We kunnen bidden, zoals in Lied 817: “Maak ons door woord en levensstroom, weer vruchten aan uw levensboom.”

Zondag 5 mei
Zesde van Pasen – Rogate
Kleur: wit

Jesaja 45:15-19 | Psalm 33:12-22 | 1 Johannes 4:7-21 | Johannes 15:9-17

Op deze zondag, die samenvalt met Bevrijdingsdag, wordt de liefde bezongen in het evangelie van Johannes. Jezus drukt ons op het hart dat we elkaar liefhebben, zoals hij ons heeft liefgehad. Dat zal ongekende levensvreugde geven: “Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet.” Een slaaf heeft geen zelfbeschikkingsrecht over eigen lichaam, leven en tijd en is overgeleverd aan de willekeur van zijn meester. In de brief van Johannes wordt verteld dat de God die liefde is mensen bevrijdt van angst, van de last van wat allemaal verkeerd is gelopen.

Maar slaat niet juist op deze Bevrijdingsdag ons de angst om het hart over hoe kwetsbaar leven in vrijheid is? Het voelt soms kil rondom en in ons midden, zoals in Lied 709 treffend wordt verwoord. Het lied is een oproep aan onszelf om in opstand te komen. En aan God om ons aan te raken met levensadem: doe met krachten ter bevrijding ons hier in Christus’ vrijheid staan.

voorkant nummer 8.JPG

Editie 8 - 2024

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief