Verbinding tussen kerk en stad
Nieuw redactielid: Henk Binnekamp

Henk Binnekamp is sinds een paar maanden lid van de redactie van Kerk in Stad. Henk studeert aan de Protestantse Theologische Universiteit en hoopt dit academisch jaar af te studeren.

Jasja Nottelman
Stadjer18
Henk Binnekamp. Foto: Dineke van der Wouden

Scriptie schrijven
“Ik was aan een scriptie begonnen, maar het lukte niet om deze af te maken. Ik was te veel persoonlijk betrokken bij het onderwerp en dat zat in de weg. Nu wil ik graag op het vlak van Diaconaat een scriptie schrijven. Ik ben er benieuwd naar hoe diakenen hun taken zien als het gaat om de eucharistie, de maaltijd. Is het iets wat je gewoon moet doen, een ‘klus’, of ben je er echt bij betrokken? Je bent ambtsdrager – hoe kun je dat werk verdiepen?”

College van Diakenen
“Ik heb vier jaar in het College van Diakenen gezeten en dat waren altijd boeiende vergaderingen. Je bent met beleidsmatige dingen bezig: Hoe gaan we om met de verschillende organisaties in de stad en hoe geven we onze roeping vorm? Het laatste jaar was ik afgevaardigde van de Wijkgemeente Martinikerk in de Algemene Kerkenraad. Ik merkte dat ik het dichtbije in de stad heel inspirerend vond. Je bouwt makkelijk relaties op met de directe naaste. Bijvoorbeeld Schuldhulpmaatje, ik kende dat niet, maar ook organisaties als de Voedselbank, Stichting Present, de Open Hof, Kledingbank Maxima, All Ears, je gaat van alles ontdekken. Je stapt over de drempel van de kerk en leert steeds meer van de samenleving.”

“Je stapt over de drempel van de kerk en leert steeds meer van de samenleving.”

Netwerken
“Het lijkt me leuk om stukken te schrijven voor Kerk in Stad en ik hoop vanuit mijn opgebouwde netwerk bij te dragen aan de redactie. Ik heb in ieder geval een goede kennis van het stratenplan van de stad. Als fietskoerier voor Cycloon kom ik in alle delen van de stad en breng ik, ook voor de PGG, veel post rond.”

Van Zeeland naar Groningen
“Ik ben getogen Zeeuw en na een basisjaar aan de Evangelische Hogeschool in Amersfoort koos ik ervoor om in Groningen theologie te gaan studeren. Het was ver, ruim zes uur reizen, maar ik vind de stad erg leuk. En niet alleen de stad, maar ook het Ommeland vind ik mooi, met een rijke historie, een bepaalde nuchterheid en zelfstandigheid ten opzichte van Den Haag. Ik herken die houding uit het Zeeuwse land. Mijn vriend Arnold werkt in het UMCG, dus ik denk dat ik nog wel een tijd hier zal blijven.”

“Als fietskoerier voor Cycloon kom ik in alle delen van de stad”

Kerk in Stad
“Kerk in Stad is een heel leuk blad. De vaste rubrieken zijn leuk om te lezen. Ik vind de verbinding met de stad boeiend. Het lijkt me erg leuk om vanuit die verbinding te gaan schrijven. Ik heb bijvoorbeeld een seizoenkaart van FC Groningen gekocht, ben er benieuwd naar of daar verhaal in gaat zitten. Kerk en maatschappij bij elkaar brengen, de trends volgen en verslaan, ik hoop dat hierin Kerk in Stad een brugfunctie kan hebben en houden. Heel leuk om daaraan mee te gaan werken!”

Voorkant nummer 18.JPG

Editie 18 - 2023

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief