Van A naar een betere B
Interim-predikant ds. Harmen Jansen (65)

Wijkgemeente De Bron wordt het komend seizoen begeleid door interim-predikant ds. Harmen Jansen. “Ik ben tevreden als dit volgend jaar De Bron een stukje verder heeft gebracht.”

Jan Wijbenga
Stadjer21

Zoals bekend is na een classicale visitatie besloten dat ds. Alberte van Ess niet langer specifiek verbonden zal zijn aan De Bron. Ze blijft werkzaam bij buurtkerk De Fontein en in bovenwijkse activiteiten binnen de Protestantse Gemeente Groningen, onder meer. Inmiddels is ook een nieuw moderamen aangetreden bij De Bron. Het is nu tijd om het verleden goed af te sluiten en verder te zoeken naar ruimte voor een nieuwe toekomst voor De Bron. Niet alleen in de wijk, maar ook binnen het bredere stedelijke verband van de PGG.

Interim
Wat doet een interim-predikant eigenlijk? “Onze rol is om een gemeente tijdelijk te ondersteunen wanneer de onderlinge verhoudingen, om wat voor reden dan ook, verstoord zijn of er om andere redenen van een crisis sprake is. Het kan ook gaan om begeleiding van een proces van ingrijpende veranderingen.”

Jansen volgde voor deze functie de tweejarige cursus uit het aanbod van de PKN-nascholing. Hij is lid van het landelijk netwerk van interim-predikanten ‘In Between’. ‘Utrecht’ bemiddelt de inzet van de interimmers via een mobiliteitsbureau. Eerder was ds. Jansen gemeentepredikant in Heukelum, Hoofddorp en Drachten. Onlangs is hij gestopt als gemeentepredikant in Winsum-Halfambt. Naast De Bron is hij op dit moment ook werkzaam als interimmer in Stadskanaal en Meppel.

Het leek hem aantrekkelijk om zijn ervaring ook nog eens op een andere manier in te zetten in de kerk dan als gewoon gemeentepredikant, en dan met de voordelen van de positie van buitenstaander zonder persoonlijk belang. In de loop der jaren heeft hij niet alleen plaatselijk maar ook in andere verbanden deelgenomen aan bestuur en beleidsontwikkeling. “En het is ook verfrissend om weer eens in andere situatie met andere mensen op te trekken.”

Werkplan
Het werkplan voor zijn werk bij De Bron omvat een drietal punten: begeleiding van de kerkenraad en gemeente na de interne spanningen van de afgelopen tijd, het verrichten van consulent-achtige werkzaamheden vanwege de predikantsvacature, en zorgen voor aansluiting van De Bron bij de ontwikkelingen binnen de stedelijke PGG. Een enkele keer zal hij ook voorgaan in diensten. “Het aandacht geven aan de verschillende gevoelens die na aanvaringen en spanningen in een kerkenraad of gemeente zijn blijven hangen, zijn we in een andere gemeente het ‘blauwe-plekken-pastoraat’ gaan noemen,” zegt hij met een glimlach.

De kerkenraad en de taakgroepen vormen zijn voornaamste ‘werkplekken’, waar hij hoopt te functioneren als klankbord en adviseur. Afgesproken is dat op de agenda van de kerkenraadsvergaderingen iedere keer een aspect uit het werkplan wordt besproken. Verder zal hij ook individuele gesprekken voeren, als daar aanleiding voor is. In stedelijke verbanden zullen we hem minder aantreffen, omdat de focus ligt op de wijkgemeente.

Zijn rol wil hij niet te groot maken. “Ik ben tevreden als dit volgend jaar De Bron een stukje verder heeft gebracht.” De Bron heeft zijns inziens een sterk verleden, wortelt in de buurt en heeft een eigen cultuur opgebouwd. Een spannende vraag is hoe flexibel De Bron zich kan opstellen in dit transitieproces van de PGG. De Bron werkt op bepaalde terreinen al enige tijd samen met de Nieuwe Kerk en De Fontein.

Wie is Harmen Jansen?
Hij woont met zijn vrouw in Drachten. De vier kinderen zijn de deur uit en de laatste jaren voor zijn emeritaat wil hij dus beschikbaar zijn voor enkele begeleidingstrajecten als interim-predikant. Op veertienjarige leeftijd was hij al kerkorganist, en het verbaast dan ook niet dat bij hem thuis een orgel staat. Destijds speelde hij alleen psalmen in het Gereformeerde Bondsmilieu waarin hij opgroeide, sindsdien is zijn repertoire flink uitgebreid. “Ik kan genieten van mooie muziek bij mooie teksten.” Hij was onder meer lid van een van de commissies ter voorbereiding van het Liedboek.

Voor wie meer over hem wil weten: hij heeft een eigen website (weblog) waarop hij artikelen plaatst over theologie, maatschappij en kerk. Daarop ook artikelen die hij voor de Groninger Kerkbode schrijft en voor Geandewei, de Friese pendant van de GK. Dat zijn vooral korte stukjes over geloofsgetuigen door de eeuwen heen. Op zijn website is te zien dat die samen een soort Heiligenkalender gaan vormen: voor iedere dag van het jaar een ‘heilige’, met een kort levensverhaal. Verder heeft hij zich verdiept in de mogelijkheden van een nieuwe manier van lezen van de Tora. Dat leverde twee boeken op: In het labyrint van Mozes en Vijf stenen, vijf broden. Bijbelse kernwoorden van spiritualiteit.

Het interview vindt plaats in de Immanuelkerk. Na afloop wil hij graag even in de kerkzaal kijken – inderdaad, naar het romantische Engelse orgel. Een bespeling met uitleg van Sietze de Vries op internet had hem nieuwsgierig gemaakt. Wie weet komt er nog eens een mogelijkheid om hier zelf ook te spelen…

Cover nummer 21.JPG

Editie 21 - 2022

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief