TOGETHER – Taizégebed in Rome

Terugblik op TOGETHER, een interkerkelijk avondgebed in Rome op de vooravond van de bisschoppelijke synode.

Nick Everts, doopsgezind regiopredikant Groningen & Drenthe
Extra - Together19 - 4
Foto’s: Katholieke Vereniging voor Oecumene/Elyseüs Photography

Aanloop
Terwijl we eind 2022 met een groep jongeren uit Groningen in Taizé waren, deelde br. Sebastién dat paus Franciscus overwoog om de volgende bisschoppelijk synode vooraf te laten gaan door een Taizégebed op het Sint Pieterplein. Eind januari kwam paus Franciscus inderdaad met de volgende uitnodiging:

“De weg naar de volledige eenheid van de christenen en de weg van de synodale bekering van de kerk zijn verbonden. Daarom nodig ik de broeders en zusters van alle christelijke confessies uit deel te nemen in een speciaal avondgebed.”

Synodale bekering en eenheid?
De katholieke kerk is in transitie door te luisteren naar wat God via mensen wil zeggen. Paus Franciscus interpreteert dit breed. Niet alleen de eigen clerus of gelovigen dienen gehoord te worden, ook de stemmen van andere tradities zijn expliciet uitgenodigd. Paus Franciscus koppelt zelfs een intern bekeringsproces van de katholieke kerk aan het streven naar eenheid tussen alle christenen.

Historisch
Zo werd er voor het eerst in de wereldgeschiedenis samen gebeden door christenen van verschillende denominaties voor een interne vernieuwing binnen de katholieke kerk. Jongeren van over de hele wereld én kerkleiders van twaalf verschillende tradities baden samen voor de eenheid van christenen én de bekering van de katholieke kerk.

Reis
Vanuit Nederland zijn er veertig jongeren ingegaan op de uitnodiging van paus Franciscus. Na een lange busreis kwamen wij aan bij de gastparochie, waar ieder een gastgezin toegewezen kreeg. We genoten van de Italiaanse gastvrijheid en startten ’s zaterdags met frisse energie met workshops verspreid door Rome. ’s Middags was er een charismatisch gebed in de Sint-Jan van Lateranen, de bisschopskerk van Rome. Vervolgens trokken een paar duizend jongeren dwars door Rome naar het Sint Pietersplein.

Taizégebed
In de schaduw van de Sint Pieter – de basiliek die door de aflaathandel juist zo’n breekpunt was voor diverse protesterende groepen – kwamen voor het eerst zoveel kerkelijke leiders en jongeren uit verschillende denominaties samen. Hier bij te mogen zijn, gaf een ontroering die moeilijk in woorden is uit te drukken. Beleef het vooral zelf via de NPO (bit.ly/taize-in-rome)! Ik wil hier graag eindigen met enkele gedachten die met mij terugreisden:

  • Rome is niet in één dag gebouwd. Dat geldt voor stad én kerk. Zonder iets af te doen aan dit bijzondere moment, heb ik slechts geringe verwachting van de vernieuwing.
  • Dit komt mede door de beperkte aandacht die het in Nederland heeft gekregen, zowel onder katholieke als onder protesterende groepen.
  • De katholieke kerk wil zich vernieuwen tot een barmhartige tent. Deze bescheiden, luisterende toekomst kwam in mijn hoofd niet helemaal samen met de ervaren grootsheid van pracht, praal en kerkelijkheid.
  • Ondanks dat iedereen door paus Franciscus uitgenodigd was, bleek op de heenweg dat de eucharistie op zondag exclusief voor de rooms-katholieken zou zijn. Ironisch genoeg lazen we in de bus daarna het verhaal van Jezus die at met de prostituees en de tollenaars. Voor mij werd in die tegenstelling de lange weg die nog te gaan is – voor zover al mogelijk – pijnlijk voelbaar.
  • Toch blijft het sterkst hangen de inspiratie die spreekt van een kerk die voor haar toekomstbezinning het gebed van andere kerken nodig heeft. In dat gebed ligt voor mij de hoop dat toch mogelijk is wat onmogelijk lijkt.
Extra - Together19 - 3

Schrijf je in voor de nieuwsbrief