Redactioneel

Jaargang 24, nummer 21

Beste lezer,

“Er is een nacht die jou onthaalt / en liefdevol begroet,” schrijft Nobelprijswinnaar Jon Fosse in zijn ‘Nachtpsalm’. In deze maand herdenken we de gestorvenen van het afgelopen jaar. Er is weinig wat kan troosten bij intens persoonlijk verdriet, of bij overweldigend wereldwijd geweld. Toch zoeken we die troost, voor onszelf en voor elkaar.

Ds. Pieter Versloot pakt het ingewikkelde onderwerp van gezondheid en ziekte aan in Kerk en Theologie. Ingewikkeld? Ja, want wat wij verstaan onder ‘gezond’ verandert enorm door de tijd. Dit is deel één van een tweeluik.

Jasja Nottelman interviewt haar zoon Geert Harmen Veenstra, die onder meer betrokken is bij Mosterd. Je leert pas door te doen en fouten te maken, zegt hij. Dat is ook wat huisarts Gineke de Jager wilde: iets doen. Ze werkt nu in het Gasthuis van INLIA.

Ook de politieke partijen willen van alles doen. De woensdag nadat dit blad verschijnt zijn de verkiezingen – dat u een wijze keuze moge maken. Ds. Jan Willem Nieboer brengt ons in Bij de Tijd een herinnering aan een fragiele vrede van bijna honderd jaar geleden. De waarschuwing die spreekt uit het beeld, verdient het nu net zo zeer gehoord te worden als toen.

“Er is een nacht die jou onthaalt / en liefdevol begroet / en die je eeuwig rusten laat, / je hand, je ziel, je voet”

Vriendelijke groet,
Annejet Fransen

Cover nummer 21

Editie 21 - 2023

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief