Recensie The Chosen (seizoen 3)

Seizoen drie van televisieserie The Chosen is recent uitgebracht en heeft veel nieuwe bijbelverhalen tot leven gebracht. Ook dit seizoen worden vele mensen genezen en raakt elke aflevering je weer diep in het hart. In dit artikel een kleine recensie over het nieuwe seizoen.

Catharina Knol
Extra - The Chosen7 - 2

En Hij genas hen allen
In het derde seizoen van de serie zien we hoe Jezus zich langzaamaan openbaart, mede door mensen te genezen. Zo zien we de genezing van het dochtertje van Jaïrus, en de discipelen die tijdens hun eerste zendingsmissie in de naam van Jezus demonen uitdrijven en blinden ziende maken. Daarnaast is de context van het verhaal van de vrouw die de zoom van Jezus kleed aanraakte voor mij nu veel duidelijker geworden. Zij was vanwege het vloeien onrein. Dat betekende in Jezus’ tijd dat je sociaal werd buitengesloten. In de serie zien we hoe zij op zoek gaat naar Jezus en wat haar ertoe bracht de beslissing te nemen om zijn kleed aan te raken. Zoals wij weten heeft het een goede afloop. Midden in de menigte heeft Jezus een gesprek met haar, waarbij Hij haar troost (lees het hele verhaal in Mattheus 9:20-22).

Hoe Jezus zich voorbereidt op zijn taak
Wat centraal staat in dit seizoen is hoe Jezus zich voorbereidt op Zijn taak, waarbij we soms zien dat Jezus vanuit Zijn menselijke kant angst voor de dood ervaart. Gedurende het seizoen trekt Jezus zich soms terug van zijn discipelen om te bidden. Op een gegeven moment komt Jezus bij zijn toekomstige graf. Hij legt Zijn hand tegen de steen en buigt Zijn hoofd naar beneden. Maria, zijn moeder, kijkt toe. Jezus en Zijn moeder praten over het doel van Zijn opdracht. We zien hoe Maria als moeder het enerzijds moeilijk vindt haar zoon los te laten en anderzijds beseft dat Jezus de wil van Zijn Vader volgt.

Het werk van de leerlingen staat meer centraal
We zien in dit seizoen hoe de leerlingen de kennis van Jezus leren begrijpen en uitvoeren. De leergierigheid van de leerlingen is iets waar je je als kijker mee kunt verbinden. De leerlingen stellen Jezus veel vragen. Ik denk dat ook wij deze vragen zouden hebben gesteld aan Jezus.

Weerstand van de Farizeeërs
De Farizeeërs gebruiken felle woorden tegen Jezus. Het is interessant om te zien hoe enkele Farizeeërs toch respect voor Jezus beginnen te krijgen, maar vanwege de hiërarchie niet voor hun mening durven uit te komen. De Farizeeërs laten tot nu toe Jezus en Zijn leerlingen hun gang gaan, omdat Jezus inmiddels populair is geworden onder het volk.

Een opvallende vooruitblik
De vrouw van Pontius Pilatus wordt geïntroduceerd middels een droom die zij heeft waar Jezus in voorkomt. We kijken mee met haar droom en zien een slang Jezus van achteren benaderen. Een duidelijke verwijzing naar onze tegenstander. Het deed me beseffen waarom Jezus voor ons gestreden heeft. Zodat de slang ons niets meer kan doen. Tevens maken we kennis met Lazarus, een vriend van Jezus. Ik vermoed dat we in het volgende seizoen gaan zien hoe Lazarus door Jezus levend wordt gemaakt na zijn sterven.

Vol bemoedigende boodschappen
Ook dit seizoen heeft elke aflevering minstens één scène die je diep in het hart raakt. Het gaat dan vaak om levensvragen die we ons allemaal wel eens gesteld hebben. De manier waarop wij als kijkers antwoorden krijgen op vragen die ons misschien wel ons hele leven al achtervolgen, zijn zo mooi dat het eigenlijk niet in woorden te omschrijven valt.

Finale in twee delen
De laatste afleveringen vormen als het ware één geheel, een zogeheten finale. Het gaat onder andere over het moment van de vijf broden en twee vissen. Geweldig om te zien. De leerlingen zeggen vol enthousiasme: “Hij geeft ons meer dan we nodig hebben.” Er blijven namelijk twaalf volle manden met eten over. De finale blijft tot het allerlaatste moment spannend. Ik heb met kippenvel gekeken naar het fragment waar Jezus over het water loopt en hoe Hij Simon-Petrus uit het water redt. Wie het verhaal kent, weet dat Simon-Petrus op een gegeven moment naar Jezus toe wil lopen, maar eenmaal lopende begint hij in het water te zakken. We zien vervolgens in de serie hoe Jezus Zijn hand toereikt en Simon-Petrus uit het water trekt. Het doet me denken aan Jezus die je vanuit de dood (het water) omhoogtrekt naar het leven. Ook associeer ik dit met het moment waarop Jezus ons nog voor de verdrukking in veiligheid brengt (oftewel de opname en onze ontmoeting met de Heere Jezus in de wolken). Een prachtige boodschap ter afsluiting van dit seizoen: Jezus redt!

Bekijk de serie via de app
Alle drie de seizoenen zijn gratis in de The Chosen-app te bekijken. Nederlandse ondertiteling is beschikbaar.

Beste lezers,

Dit was mijn laatste artikel voor Kerk in Stad. Door mijn volle agenda kom ik niet meer toe aan schrijven. Graag wil ik alle redactieleden bedanken voor hun hulp. Ik kijk terug op een leerzame periode en heb met veel plezier artikelen geschreven. Tenslotte wil ik iedereen een persoonlijk advies meegeven: lees de Bijbel. Het is belangrijk Gods woord te kennen en in je hart mee te dragen. We mogen erop vertrouwen dat de Bijbel door Gods leiding is samengesteld. Zodra je kennis hebt van Zijn Woord ben je in staat valse leringen te onderscheiden van de Waarheid. Wapen jezelf, zoals beschreven staat in Efeziërs 6 vers 17: “Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.” Moge de Heere u allen bewaren.

Catharina Knol

voorkant nummer 7.JPG

Editie 7 - 2023

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief