Opstaan voor een nieuw begin

Pasen werd en wordt op verschillende manieren gevierd. Van eieren tot… koraalriffen?

Jan Wijbenga
Bij de Tijd6

Joden vieren het Pesachfeest, dat een week duurt. Het is een vrolijk feest, want de uittocht uit Egypte wordt herdacht. Symbool voor een nieuw begin na jarenlange slavernij. Er zijn veel vaste gebruiken en rituelen. Zo worden er ongezuurde matses gegeten, omdat bij het overhaaste vertrek uit Egypte deeg niet had kunnen rijzen. Pesach staat ook voor het lam dat geofferd wordt.

Het seculiere paasfeest is vandaag de dag vooral een zaak van de middenstand. Opeens duiken overal paashazen op die beschilderde eieren op hun rug torsen – ooit alleen bedoeld voor brave kinderen. Daarin zijn we uniek: andere landen hebben een konijn (bunny) als bezorger, in Duitsland van oudsher zelfs een kip, een vos of een koekoek.

Het symbool van paashazen en gekleurde eieren dateert uit de Germaanse tijd. Daarmee werd de komst van de lente gevierd. Protestanten verwierpen de katholieke opvatting dat gevleugelde klokken de eieren brachten. En u weet, tegenwoordig zitten vaak ouders in het complot.

Christenen echter herdenken met Pasen dat Jezus sterft, maar na drie dagen ook weer uit het graf opstaat. Hij heeft zijn discipelen nog wat uit te leggen en te bemoedigen, voor hij definitief naar de hemel vertrekt. Na vijftig dagen wordt de Geest uitgestort als plaatsvervanger, als blijvende inspiratiebron voor zijn volgelingen.

Over de vraag of Jezus fysiek is opgestaan is discussie. Het zou immers ook een spiritueel gebeuren kunnen zijn, een metafoor voor een nieuw begin. Christus’ opstanding zou niet verenigbaar zijn met de moderne wetenschap, technologie en geneeskunde. In een recent, boeiend artikel bestrijdt Anglicaans priester Tish Warren die opvatting: “Laten we God niet bespotten met metaforen”. Ze haalt de christelijk opgevoede schrijver John Updike aan. Hij schreef in 1960 het gedicht ‘Seven Stanza’s at Easter’, waarin hij de fysieke opstanding als kern ziet, waaraan je niets moet afdoen. In plastische termen beschrijft hij het opstandingsproces van Jezus: “zijn tenen en duimen scharnierden, zijn koude hart werd weer warm en pulserend”.

Christus is werkelijk opgestaan. Dat heeft ook voor ons gevolgen, want de Geest van God, die hem uit de dood deed verrijzen, zit ook in ons, zo verzekert Romeinen ons. Ook wij hebben hier en nu op te staan, kunnen een nieuw begin maken. Het ongelooflijke kan dan gebeuren.

“Als Jezus op een ochtend in Jeruzalem de dood versloeg, dan wordt plotseling elke revitalisering, elke nieuwe geboorte, elke herstelde relatie, elke opgang uit wanhoop, elke vreugde na verdriet, elk herstel van verslaving, elke regeneratie van koraalriffen, elke daad van gerechtigheid, elke herontdekking van schoonheid, elk wonder, elke gevonden hoop een teken van wat Jezus in de geschiedenis deed en van een beloofde toekomst waarin alle dingen nieuw zullen worden gemaakt,” aldus Tish Warren. En zo is het.

De paashaas en zijn eieren? Leuk, maar wij weten wel beter.

Voorkant nummer 6.JPG

Editie 6 - 2023

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief