Op de proef
Rond de kansel van Kimswerd

Een heel bijzondere kansel is te vinden in de Laurentiuskerk van Kimswerd, een dorpje vlak bij de Friese havenstad Harlingen. Die houten preekstoel uit het jaar 1695 heeft vijf panelen en op elk daarvan is een Bijbels verhaal afgebeeld. Vandaag gaat het over het tweede paneel.

Tonko Ufkens
Houten broek19 - 2 op de proef
Foto’s: Jan Bos

‘Abrahams offerande’

Onder het tweede paneel op de kansel van Kimswerd staat op de tekstband: ‘Abrahams offerande’ en in deze twee woorden wordt het hele verhaal verteld. Het lijkt of dit verhaal in alles het tegengestelde is van het eerste verhaal op de kansel. De zondeval gaat over ongehoorzaamheid, het tegen de woorden van de HEER ingaan. Het verhaal van ‘Abrahams offerande’ vertelt van gehoorzaamheid en vertrouwen. Toch?

Het verhaal begint met de opdracht van de HEER om op pad te gaan, te reizen naar een vreemd land, naar “een berg die ik je wijzen zal”. Het lijkt een echo van het begin van Abrahams verhaal uit Genesis 12 waar de HEER zegt: “Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen.”

Abraham gaat op pad – samen met de HEER – maar hij gaat op pad een onbekende, vreemde toekomst tegemoet. Zonder tegensputteren en ‘ja-maar…’, zonder af te dingen zoals bij Sodom: Abraham gaat op pad.

Na drie dagreizen ziet Abraham de plaats waar hij moet zijn; inderdaad, drie dagen, drie lange dagen met genoeg tijd om na te denken, om te twijfelen, om terug te gaan. Want op Abraham en de HEER na wist niemand het doel van de reis: Sara thuis wist van niets, de beide knechten hadden geen idee en Isaak, Isaak ook niet. En naar waarheid antwoordt Abraham zijn zoon als die vraagt waar het lam voor het offer is: “God zal zich zelf van een offerlam voorzien, mijn jongen.”

Misschien is dit het wonder van het verhaal: dat Abraham en zijn zoon Isaak op pad gaan, vol vertrouwen op de HEER. Een onbekende, vreemde toekomst tegemoet.

Het vorige paneel op de preekstoel van Kimswerd laat een beeld zien van twee ongehoorzame mensen, het paneel ‘Abrahams offerande’ laat een beeld zien van twee gehoorzame mensen. Op dit paneel kijkt Abraham omhoog en hij ziet de engel van de HEER die hem en zijn zwaard tegenhoudt, want hij en zijn zoon mogen de toekomst tegemoet.

Wie weet vertelt dit paneel dat beeld: van de vader en van de zoon is de toekomst.

Houten broek19 - 2 tekstband
cover editie 19

Editie 19 - 2023

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief