Nieuws van het bestuur van Stichting Kerk in Stad

Beste lezer van Kerk in Stad,

Als abonnee ontvangt u, samen met ruim 900 andere lezers, iedere twee weken een (digitaal) exemplaar van Kerk in Stad. Een enthousiaste redactie stelt, samen met eindredacteur Annejet Fransen, een interessant en gevarieerd blad samen. De Stichting Kerkblad Protestantse Gemeente Groningen verzorgt in samenwerking met de drukker en verspreider, Dekker Creatieve Media & Druk, de uitgave van Kerk in Stad.

Het bestuur wil u informeren over twee ontwikkelingen:

  • de stijging van de abonnementstarieven in 2023
  • de wijziging van de bezorgdatum per 1 januari 2023

Abonnementstarieven 2023

Van Dekker Creatieve Media & Druk ontving het bestuur bericht over de abonnementstarieven voor 2023. Wellicht geen verrassing, maar de abonnementstarieven gaan omhoog vanwege diverse kostenstijgingen. De nieuwe abonnementstarieven zijn ingaande 1 januari 2023:

Jaarabonnement: € 70,50 (was € 62,50)
Halfjaarabonnement: € 39,00 (was € 35,00)
Studenten abonnement: € 39,00 (was € 34,50)
Digitaal abonnement: € 39,00 (was € 34,95)

De prijsstijgingen zijn een gevolg van een aantal factoren: de helft van de prijsstijging van het halfjaar- en jaarabonnement wordt veroorzaakt door de sterk gestegen papierprijzen (van € 0,90 per kilo naar € 1,67). Daarnaast verhoogt PostNL de tarieven op 1 januari fors en zijn de energieprijzen sterk gestegen. Ook de prijzen van het drukmateriaal, o.a. inkt en plaatmateriaal, zijn toegenomen en ook de loonkosten zijn met tien procent gestegen. De prijzen van een digitaal abonnement stijgen relatief minder. Het stichtingsbestuur begrijpt de overwegingen van de drukker die haar noodzaken om de abonnementsprijs te verhogen. Onze drukker draagt Kerk in Stad een warm hart toe en doet er alles aan om de kostprijs van Kerk in Stad zo laag mogelijk te houden.

Wijziging bezorgdatum per 1 januari 2023

Ook ontvingen redactie en bestuur het bericht dat PostNL vanaf 1 januari 2023 de postbezorging op zaterdag stopt. Voor de bezorging van Kerk in Stad betekent dit dat het blad niet meer op zaterdag wordt bezorgd maar op de dinsdag. Voor wijkcorrespondenten, predikanten en andere medewerkers, betekent dit dat zij een week verder vooruit kopij moeten aanleveren. Voor lezers betekent het dat u de informatie over de daaropvolgende zondag al op dinsdag kunt lezen, in plaats van op de vrijdag of zaterdag vooraf.

Digitaal abonnement of app

Als lezer kunt u Kerk in Stad altijd eerder lezen via de website en de app. De redactie zorgt ervoor dat de digitale Kerk in Stad uiterlijk vrijdag vóór verschijning op dinsdag op de website en op de app staat. Wanneer u al een jaar- of halfjaarabonnement op Kerk in Stad heeft, kunt u gratis een digitaal abonnement op Kerk in Stad aanvragen. Zie voor informatie de website van Kerk in Stad: www.kerkinstad.nl. Ook kunt u uiteraard, om kosten te besparen, uw abonnement omzetten in een uitsluitend digitaal abonnement. Voor abonnees die alleen een digitaal abonnement hebben, verandert er niets, behalve de prijs.

Het bestuur van Stichting Kerkblad Protestantse Gemeente Groningen hoopt dat u ook in 2023 Kerk in Stad met veel plezier zult blijven lezen.

 

Het bestuur van de stichting: Johan Pruis, Ammy de Raad, Cor van der Klaauw
Cover nummer 22.JPG

Editie 22 - 2022

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief