Nieuws

PKN onderzoekt uitbreiding sacramentsbevoegdheid
Namens de Classis Groningen-Drenthe heeft ouderling Vrijhof tijdens de november-synode van de PKN aandacht gevraagd voor de problemen van vele gemeenten in het Noorden: ze weten met de afnemende menskracht niet hoe ze alles voor elkaar moeten krijgen. Daar komt bij dat er een nijpend tekort aan voorgangers optreedt. De synode heeft op haar noodkreet gereageerd door de mogelijkheid te gaan onderzoeken om de brede moderamina van de classes de bevoegdheid te geven om in voorkomende gevallen tijdelijk of eventueel structureel sacramentsbevoegdheid toe te kennen aan kerkelijke werkers.

Bron: protestantsekerk.nl

Verkoop van de Grote- of Mariakerk te Meppel
In 2019 besloot de kerkenraad van de PKN te Meppel de Grote- of Mariakerk, waar hervormd Meppel altijd kerkte, af te stoten. De Oude Kerk zou als het enige protestantse kerkgebouw van Meppel worden aangehouden waarin alle activiteiten van de PKN-gemeente zouden gaan plaatsvinden. Het besluit deed veel stof opwaaien. Tot nieuwe naam van de Oude Kerk is gekozen De Samenstroom. De gemeente is er inmiddels in geslaagd de kerk te verkopen aan Annerie Kremer, eigenaar van het uitvaartbedrijf Ten Brink. De ambitie van de koper is de kerk weer tot een middelpunt van Meppel te maken en aan de Meppelers terug te geven.

Bron: gereformeerdekerken.info

Henk Boerwinkelprijs voor de organist van de Nieuwe Kerk
Mannes Hofsink, de organist van de Nieuwe Kerk, is de Henk Boerwinkelprijs 2022 toegekend vanwege zijn jarenlange bijdrage aan het kunst- en cultuurleven van Meppel als stadsbeiaardier en organist van de Grote- of Mariakerk van Meppel. De prijs zal hem op 22 december op het kerkplein van Meppel worden uitgereikt waarna hij de beiaard van Meppel zal bespelen.

Vrouwelijke voorzitter voor de Afrikaanse Raad van Kerken
Voor de eerste maal in zijn zestigjarig bestaan is een vrouw gekozen tot voorzitter van de Afrikaanse Raad van Kerken en wel ds. Lydia Neshangwe uit Zimbabwe, moderator van de Uniting Presbyterian Church in Southern Africa. De verkiezing vond plaats tijdens de twaalfde algemene vergadering van de Raad in november in Abuja, Nigeria.

Bron: protestantsekerk.nl

Afscheid van classispredikant ds. J. Hommes
In zijn nieuwsbrief op de classiswebsite van december 2023 wijdt ds. J. Hommes enkele woorden aan zijn afscheid als classispredikant van Groningen-Drenthe. “Het was,” schrijft hij, “een bijzondere periode en een ware ontdekkingstocht. Ik ben op dit moment meer optimistisch over wat komen kan dan eerder omdat ik zie dat we met elkaar in gesprek zijn geraakt over de situatie en wat we kunnen doen.” (…) “De belangrijkste constatering is wel dat er in vrijwel alle kerkelijke gemeenten, hoe klein of hoe groot ze ook zijn, een kern van geloof van betrokken personen met veel liefde voor de kerk aanwezig is. Die vlam brandend houden en verder brengen in dorp en wijk is noodzakelijk en ik denk dat dat kan, anders dan eerder.”

Bron: classisgroningendrenthe.nl

Duizenden jonge Europeanen en jongeren van andere continenten naar Ljubljana
Eind december komen duizenden jongeren bijeen in Ljubljana (Slovenië) voor een etappe van de ‘pelgrimage van vertrouwen op aarde’. De ontmoeting wordt door de Taizé-gemeenschap voorbereid in samenwerking met de lokale kerken. Het thema van de boodschap van de nieuwe prior van Taizé, broeder Matthew, aan de jongeren is: ‘samen onderweg’.

Bron: protestantsekerk.nl

 

Voorkant nummer 23.JPG

Editie 23 - 2023

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief