Nieuws
Nieuws22
Erik Olsman, PThU

Erik Olsman nieuwe hoogleraar Geestelijke Verzorging PThU
Het College van Bestuur van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) heeft dr. Erik Olsman benoemd tot hoogleraar Geestelijke Verzorging. Vrijdag 17 november stemde de Synode van de Protestantse Kerk in Nederland in met het besluit tot zijn benoeming. Erik Olsman is sinds 2020 als universitair hoofddocent Geestelijke Verzorging verbonden aan de PThU. Hoop speelt een belangrijke rol in zijn onderzoek en binnen geestelijke verzorging. Olsman onderzoekt wat ‘hoop’ betekent voor mensen met een psychische, lichamelijke, verstandelijke of andere beperking, hun naasten en zorgverleners.
Bron: pthu.nl

De Generale synode spreekt zich uit tegen antisemitisme
Eddo Verdoner, de nationaal coördinator antisemitismebestrijding, deed in de vergadering van de generale synode een appel om op te (blijven) staan tegen iedere vorm van antisemitisme. Die boodschap is urgenter dan ooit: sinds 7 oktober is het aantal antisemitische incidenten verachtvoudigd. Met een gezamenlijke boodschap tegen antisemitisme schaart de generale synode zich achter deze oproep:

Als Protestantse Kerk in Nederland roepen we de samenleving inclusief de kerken en onze interreligieuze gesprekspartners op om een krachtig nee te laten horen tegen iedere vorm van antisemitisme en jodenhaat, tegen iedere vorm van geweld. Daarbij willen we ook in de eigen spiegel kijken: welke voedingsbodem hebben we zelf gelegd?

Als Protestantse Kerk in Nederland willen we een krachtig ja laten horen voor bondgenootschap en dialoog, voor samenwerking en wederzijds begrip. We willen ons inzetten voor een samenleving waarin iedereen zich veilig voelt. Dat is een moeilijk gesprek, maar noodzakelijk en uiteindelijk ook helend. Gelukkig zijn er tal van tegengeluiden en initiatieven, maatschappelijk en kerkelijk, die laten zien dat het anders kan. Het is ons verlangen om bondgenootschappen te vormen en samen te strijden tegen elke vorm van haat en polarisatie en ons hard te maken voor ontmoeting en verbinding.

Bij allerlei herdenkingen klinkt vaak het ‘nooit weer’. Nooit meer oorlog, geweld, vernietiging, antisemitisme. De werkelijkheid is steeds weerbarstiger. Antisemitisme is een veelkoppig monster. Juist als kerk willen we in verbinding met joodse, moslim- en andere (religieuze) gemeenschappen op blijven komen voor menselijke verhoudingen. Dat we in de ander het gelaat van de Eeuwige zien.
Bron: pkn.nl

cover nummer 23.JPG

Editie 22 - 2023

Lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief