Nieuws
Nieuws20

Kerk in Actie biedt noodhulp in Gaza en Israël
De recente gebeurtenissen in Israël en Gaza hebben dramatische gevolgen. Het leed onder zowel Joden als Palestijnen is onbeschrijflijk. Kerk in Actie ondersteunt via haar noodhulpprogramma wereldwijd mensen in nood, en dat doet ze nu ook in Gaza en Israël. Dat gebeurt via de bestaande partners aan beide zijden. In Gaza gebeurt dat via ACT Alliance, een wereldwijd netwerk van kerken. Vanuit de kerken in het gebied wordt hulp verleend aan mensen die binnen de kerkmuren komen schuilen. ACT Alliance heeft in het verleden ook goede hulp geboden bij vorige crises in Gaza en op de Westbank.

 

 In Israël werkt Kerk in Actie samen met dialoogorganisaties en organisaties die werken met de meest kwetsbare groepen, zoals vluchtelingen, arbeidsmigranten uit Azië en Afrika en Palestijnse werkers. Medewerkers van deze organisaties hebben in sommige gevallen zelf de terreuraanval van Hamas meegemaakt. Wilma Wolswinkel, relatiebeheerder Midden-Oosten bij Kerk in Actie: “Ondanks alles laten ze ons weten dat juist nu de boodschap van dialoog en medemenselijkheid zo nodig is.” Kerk in Actie is een actie gestart. Doneren kan via de link bit.ly/noodhulp-israel-gaza

 

Bron: protestantsekerk.nl

Felle uitval paus op bisschoppensynode
Op ongekend scherpe toon koos paus Franciscus de kant van de hervormingsgezinden op de bisschoppensynode waarmee hij de kerk wil vernieuwen. Nadat de synode de katholieken opriep “vooral ook naar de geestelijkheid te luisteren”, oordeelde een boze Franciscus juist dat veel geestelijken “de kerk bezoedelen en beschadigen”. In een toespraak die hij zelf naar buiten liet komen hekelde hij de clerus. Want het grote probleem van de Rooms-Katholieke Kerk bevindt zich volgens Franciscus in het klerikalisme, de arrogante houding van delen van de geestelijkheid. En de synode moest daar juist paal en perk aan stellen door het ‘klerikalisme’ te vervangen door ‘synodaliteit’: een kerk waar allen samen optrekken en leken medeverantwoordelijkheid dragen.

 

Bron: Nederlands Dagblad

Niet genoeg eerstejaars voor de cursus Theologie voor Geïnteresseerden Groningen
Voor het eerste jaar van de cursus TVG-Groningen hadden zich maar vier mensen aangemeld. Dat is een te kleine groep, ook kostentechnisch gezien, om zo’n groep op te starten. Daarop heeft de leiding van de cursus voorgesteld om deze groep van vier in te laten stromen bij de tweedejaars – ook een vrij kleine groep van vijf mensen. Drie van de vier eerstejaars zijn daarmee akkoord gegaan, en ook de tweedejaars zagen geen onoverkomelijk probleem.

 

cover nummer 20

Editie 20 - 2023

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief