Nieuws

Nieuwe classispredikant Groningen-Drenthe
Vanaf 1 januari 2024 is ds. Ellen Peersmann classispredikant van de classis Groningen-Drenthe. Zij volgt ds. Jan Hommes op. Dit werd bekendgemaakt op de classisvergadering van 10 oktober 2023, waarin ds. Peersmann beroepen en benoemd werd. De aanstelling duurt vijf jaar, met een mogelijke verlenging van nog eens vijf jaar. Ds. Ellen Peersmann (1961, ’s Gravenhage) is lerares en predikant geweest op verschillende plekken in Friesland en is sinds 2012 gemeentepredikant in Kollum. Tevens zit ze nu nog de Classis Fryslân voor en is ze afgevaardigde geweest naar de Generale Synode. In een tijd waarin het steeds moeilijker wordt om predikanten te benoemen, is het moderamen van de classis Groningen-Drenthe zeer verheugd over de nieuwe aanstelling. Op 15 december neemt de classis afscheid van ds. Jan Hommes, die met emeritaat gaat, in een viering in de Jozefkerk te Assen. Ds. Peersmann wordt feestelijk verbonden aan de classis in een viering op zondagmiddag 14 januari 2024.

Moderamen PKN: “Verbijstering om escalatie”
Het moderamen reageert op de escalatie van geweld in Israël en Gaza en roept op tot gebed om een einde aan de alles verwoestende spiraal van geweld:

"De beelden en berichten uit Israël zijn verbijsterend.

Vanuit Gaza heeft Hamas meer dan 2.500 raketten op Israël afgevuurd en zijn terroristen Israël binnengevallen om dood en verderf te zaaien. Geheel onverwacht, op sabbat, aan het einde van het Loofhuttenfeest, op de vooravond van Vreugde der Wet (Simchat Tora). Overal is geweld. De situatie escaleert dramatisch. Burgers in Israël, Joden en Palestijnen en anderen, zijn bang en maken zich grote zorgen over de escalatie van geweld die dreigt in Israël, Gaza en op de Westbank.

Laten we morgen in onze kerkdiensten de nood, het verdriet en de pijn van allen die lijden onder deze oorlog in gebed opdragen aan God. De wonden die nu geslagen worden zijn hartverscheurend. Als kerk weten we ons verbonden zowel met Joden als met Palestijnse christenen, die zuchten onder deze verschrikkelijke daden van geweld. We voelen mee met de pijn van Joden, Palestijnse christenen, moslims en andere inwoners van het land.

Als moderamen roepen we u op om morgen in de kerkdienst dit in gebed voor God uit te spreken. Om hartstochtelijk te bidden om een einde aan de alles verwoestende spiraal van geweld. Om tekenen van Gods Koninkrijk, hoe klein en kwetsbaar ook. Opdat Jeruzalem, pars pro toto, waarlijk een stad van vrede zal zijn voor alle burgers van Israël.

Laten we ook bidden voor onze partners in het Heilige Land. Om geloof en moed om blijvend het gesprek te zoeken, juist nu alles wat zij moeizaam opgebouwd hebben weggeslagen lijkt te worden.

Laten we juist nu in deze dramatische situatie de woorden van Jezus bidden: Uw Koninkrijk kome…

Verlos ons van de boze
laat niet de goddelozen
op aarde koning zijn!
Laat ons uw land betreden
dat zal een land van vrede
van melk en honing zijn!

(Willem Barnard, Lied 1009:3)

Namens het moderamen van de generale synode, scriba ds. René de Reuver"

cover editie 19

Editie 19 - 2023

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief