Nieuws

Tijdelijke locatie PThU in Utrecht
De Protestantse Theologische Universiteit heeft een tijdelijke locatie gevonden aan de Daltonlaan 200 in Utrecht. Per 1 augustus huurt de PThU de vierde verdieping van dit gebouw. Vanaf 1 september verzorgt de PThU haar onderwijsactiviteiten op deze locatie. Ook de open opstelling van de bibliotheek verhuist mee naar de kelder. Onderwijs en onderzoek kunnen dus vanaf 1 september op één locatie plaatsvinden.

 Nu de locatie bekend is, kan het programmateam de verhuizing definitief voorbereiden. Deze verhuizing vindt vanaf 1 augustus plaats en neemt ongeveer twee weken in beslag. De tweede verhuizing, van Daltonlaan naar Jansdam 14, vindt plaats in januari 2025.

Bron: PThU

Nieuws14 - Daltonlaan
Daltonlaan 200

Protestantse Kerk krijgt predikant, pastor en kerkelijk werker
In haar vergadering van 21 juni besloot de generale synode dat er drie beroepsprofielen komen voor werkers in de Protestantse Kerk: predikant, pastor en kerkelijk werker. Daarmee komt een einde aan een gesprek van twintig jaar over het ambt. In de afgelopen jaren voerde de synode een diepgaand gesprek over het ambt. Het rapport ‘Ruimte voor Woord en Geest’, dat de drie beroepsprofielen naar de praktijk vertaalt, is de afsluiting van de laatste fase van het ambtstraject.

De profielen laten ruimte voor een grote variatie aan werkers. De predikant en pastor kunnen beiden als dienaar van het Woord aan de slag en werken voor de gehele gemeente, de kerkelijk werker op een deelterrein. Daarnaast is er een belangrijke en blijvende taak voor werkers in het categoriaal pastoraat en voor pioniers. Het moderamen zal het generale college voor de kerkorde (GCKO) vragen om voorstellen tot aanpassing van de kerkorde te doen, zodat de drie beroepsprofielen hierin een plaats krijgen. Deze voorstellen worden zo mogelijk voorgelegd aan de synode in de vergadering van november 2024.

Bron: Protestantse Kerk

Groningse bisschop Ron van den Hout vertrekt naar Roermond
Ron van den Hout (59) wordt de nieuwe bisschop van Roermond. Van den Hout volgt Harrie Smeets op, die eind vorig jaar op 63-jarige leeftijd overleed na een lang ziekbed. Zelf zegt Van den Hout, sinds 2017 bisschop van Groningen-Leeuwarden, dat hij er nog niet aan toe was om het noordelijk bisdom te verlaten. “Maar je wordt geroepen, zoals ik het ervaar. Zoals Jezus zijn apostelen roept Hem te volgen en zij op dat moment hun visserswerk loslaten.” Omdat Van Hout al bisschop is, hoeft hij niet gewijd te worden. Tijdens een viering op 24 augustus in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond neemt hij de bisschopszetel in.

Bron: RTV-Noord

Nieuws14 - Bisschop
Bisschop Ron van den Hout
voorblad nummer 14.JPG

Editie 14 - 2024

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief