Nieuws

Afscheidsbijeenkomst
Per abuis stond in het vorige nummer van Kerk In Stad dat de afscheidsbijeenkomst van de Protestantse Theologische Universiteit 7 juli is. Dit moet echter vrijdag 5 juli zijn. Per 1 september vindt de PThU tijdelijk onderdak bij de Universiteit Utrecht, in afwachting van haar eigen pand aan het Sint Janskerkhof. De PThU en de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) ondertekenden dinsdag 18 juni ook een huurovereenkomst rondom het gebruik van de Janskerk in Utrecht.
Vóór het officiële programma in Groningen is er de mogelijkheid om een korte stadswandeling te maken. Deze wandeling, onder leiding van dr. Gert van Klinken, gaat over ‘Kerkelijke theologie in Groningen’. Verzamelen om 14:30 uur in de hal van de PThU.
Meer informatie en aanmelden: www.pthu.nl/actueel/agenda

De paus minder op de voorgrond
Het Vaticaan wil de positie van de paus aanpassen. Minder nadruk op de macht en onfeilbaarheid van de paus, en met nadruk op de oecumene. Op deze manier wil de Rooms-Katholieke Kerk de oecumene tussen kerken bevorderen. Op de plannen wordt voorzichtig positief gereageerd. Volgens aartsbisschop Bernd Wallet van de Oud-Katholieke Kerk keert de roomse kerk via dit plan terug naar de bronnen van de vroege kerk van de eerste eeuwen. Arjan Plaisier, voormalig scriba van de Protestantse Kerk, is positief dat “Rome nu opnieuw laat zien dat ze bereid is naar anderen te luisteren.” Het zal nog wel een tijdje duren voordat de pauselijke wijzigingen zijn doorgevoerd.
Bron: Nederlands Dagblad (nd.nl)

 

Kerkelijk verkeer met GerGem
De Hersteld Hervormde Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland zijn een aantrekkelijk alternatief voor leden uit de Gereformeerde Gemeenten. Meer dan de helft van de 2603 ‘GerGemmers’ die in 2023 vertrokken, werd lid van één van deze kerkverbanden. De Gereformeerde Gemeenten eindigden 2023 met 107.015 leden. Dat is een afname van 289 ten opzichte van het jaar daarvoor. Het kerkgenootschap heeft 151 plaatselijke gemeenten en 67 predikanten, blijkt uit het Kerkelijk Jaarboek van het kerkverband, dat begin juni verscheen.
Bron: Nederlands Dagblad (nd.nl)

Marieke Ridder deken van Oud-Katholieke Kerk
Het Metropolitaan Kapittel van de Oud-Katholieke Kerk heeft een nieuwe deken uit zijn midden gekozen: Marieke Ridder. Zij is de eerste vrouwelijke deken in de lange geschiedenis van het Kapittel, waarvan de oorsprongen teruggaan tot in de hoge middeleeuwen. Het Metropolitaan Kapittel is een orgaan dat om de bisschop van Utrecht heen staat, en hem adviseert in bestuurlijke kwesties. Marieke Ridder volgt per 1 juli deken Wietse van der Velde op, die onlangs zijn veertigjarig priesterjubileum vierde. Van der Velde was deken sinds 2013 en neemt afscheid omdat hij statutair gezien de leeftijd heeft bereikt om af te treden.
Bron: Oud-Katholieke Kerk in Nederland (oudkatholiek.nl)

Nieuws13 - Marieke Ridder
Marieke Ridder
voorpagina nummer 13.JPG

Editie 13 - 2024

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief