Nieuws

Erfgoedcentrum voor gedachtegoed Abraham Kuyper opgericht
Op 28 augustus jl. werd in de Groote Kerk van Maassluis de Stichting Erfgoedcentrum Abraham Kuyper Maassluis opgericht. Het doel van de stichting is het gedachtegoed van Abraham Kuyper (1832-1920) en het belang ervan voor de hedendaagse samenleving bekend te houden. Kuyper werd de ‘klokkenist van de kleine luijden’ genoemd omdat hij de grote emancipator werd van het gereformeerde volksdeel en streed voor de rijksbekostiging van het bijzonder onderwijs naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs. Het initiatief is een gevolg van de herdenking in 2020 van de honderdste sterfdag van Kuyper in de Groote Kerk. Het Erfgoedcentrum wordt in januari 2024 gevestigd in een historisch pand te Maassluis. De eerste publieke manifestatie van het centrum zal plaatsvinden op 30 oktober wanneer de minister van Buitenlandse Zaken, Hanke Bruins Slot, de allereerste Kleine Luijdenlezing zal houden.
Bron: gereformeerdekerken.info

Uitslag panel eenheid onder christenen
Het huidige jaarthema van de Protestantse Kerk voor 2024, ‘Ga mee, samen getuigen van geloof, hoop en liefde’, is aanleiding om de leden van het panel van de PKN te vragen naar hun visie op en ervaringen met oecumene en christelijke eenheid. Op 22 september zijn de resultaten van het onderzoek op de website van de PKN gepubliceerd. 340 leden van het panel van de PKN hebben gereageerd. 95% vindt ‘eenheid onder christenen’ belangrijk, 97% voelt zich verbonden met christenen wereldwijd en 91% vindt het belangrijk eenheid uit te stralen. In de praktijk hebben vele van de kerkelijke gemeenten waartoe de panelleden behoren al contact met andere geloofsgemeenschappen: 50% organiseert gezamenlijke godsdienstige momenten en werkt diaconaal samen, 38% organiseert samen met andere geloofsgemeenschappen in de Week van Gebed, 24% organiseert samen activiteiten voor de jeugd en 18% onderhoudt met andere gemeenschappen gespreksgroepen.
Bron: pkn.nl

Tentoonstelling Bijbels Museum belaagd
In de tentoonstelling van het Bijbels Museum in de buitenplaats Doornburgh te Maarssen werden duizenden uit klei gebakken beeldjes getoond van de godin Asjera, in voor-bijbelse tijden vereerd als de vrouw van God. Kunstenares Marieke Ploeg vond deze voorstelling een openbaring: de God van de Bijbel was dus onderdeel van een niet puur mannelijke eenheid. Niet alle bezoekers konden deze bijstelling van hun Godsbeeld verdragen. Op 22 september schopte een bezoekster een aantal beeldjes kapot, roepende dat er sprake is van één God, één Jahweh. Kunstenares Ploeg besloot de vernielde beeldjes te laten liggen: “Kennelijk mag het vrouwelijke goddelijke er niet zijn. De bezoekster heeft die laag van mijn kunstwerk extra zichtbaar gemaakt.”
Bron: Trouw

Hoe blijft de eredienst comfortabel voor de winterse kerkganger?
Bart Fuges heet de kierenjager van Haarlem. Hij heeft een methode ontwikkeld om luchtlekken en spleten in kerken op te sporen. De methode omvat het verlagen van de luchtdruk in de kerk waardoor buitenlucht naar binnen stroomt. Vervolgens gebruikt Fuges een rookmachine langs de buitenmuren wat resulteert in zichtbare rookpluimen die de verborgen kieren aan het licht brengen. Dit kierenonderzoek speelt een cruciale rol bij het identificeren van noodzakelijke maatregelen om kerken te verduurzamen. Voor veel kerken is het handhaven van een comfortabele temperatuur een grote uitdaging.
Bron: Nieuwsbrief Toekomst religieus erfgoed

Voorkant nummer 18.JPG

Editie 18 - 2023

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief