Nieuws

Afscheid van Groningen van de Protestantse Universiteit
Op 7 juli vindt een afscheidsbijeenkomst plaats in het gebouw van de PThU vanwege de verhuizing van de universiteit naar Utrecht. De PThU krijgt op 1 september een tijdelijke huisvesting in afwachting van het gereedkomen van de restauratie van het pand aan het Sint Janskerkhof. De samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen wordt voortgezet doordat de bacheloropleiding in de theologie van de RUG toegang geeft tot de masterstudie aan de PThU. De poging van de PThU om toestemming te verwerven voor een eigen bacheloropleiding is gestrand bij de commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs. Er zal een nieuwe poging worden gewaagd: mede vanwege het dreigende predikantentekort is de kerk zeer geporteerd voor de vestiging van een bacheloropleiding aan de PThU.

Bron: E-flits classis Overijssel-Flevoland

Ds. Trijnie Bouw de nieuwe preses van de synode
Op 1 juni is ds. Bouw met haar nieuwe functie begonnen. Zij voelt zich verwant met ‘de protestantse en oecumenische stroming’ binnen de PKN. Ze is gemeentepredikant geweest te Zaltbommel, Gouda en Halsteren/Nieuw Vossemeer. Eerst heeft ze een aantal jaren in het voortgezet onderwijs gewerkt. Ze is ds. Marco Batenburg opgevolgd, die vijf jaar preses van de Generale Synode is geweest. “Om met 64 synodeleden toe te groeien naar gedragen besluiten is een forse uitdaging,” aldus ds. Batenburg over zijn synodewerk. Vanaf 1 september wordt hij directeur-bestuurder van de IZB, de vereniging voor zending in Nederland.

Bron: Protestantse Kerk in Nederland

Nieuws12 - Trijnie Bouw
Ds. Trijnie Bouw. Foto: Nienke van Denderen Fotografie

Nieuw kabinet wil aftrek giften beperken
De fiscale regelingen rondom giften voor goede doelen en kerken worden vanaf 2025 beperkt. Dat schrijft accountants- en adviesorganisatie KPMG in de analyse van het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. Het belastingvoordeel vanwege het opvoeren van de giften op het jaarlijkse belastingformulier wordt gehalveerd. Ook de maatschappelijke diensttijd waarvoor jongeren kunnen kiezen wordt afgeschaft. Sommige kerken bieden jonge mensen de gelegenheid de maatschappelijke diensttijd binnen de muren van de kerk uit te oefenen.

Bron: E-flits classis Overijssel-Flevoland

Egbert Modderman voltooit Werken van Barmhartigheid
’Zorg voor de Schepping’ is het thema van het laatste schilderij dat Egbert Modderman geschilderd heeft in de serie Zeven werken van Barmhartigheid (Mattheüs 25:35-46) voor de kooromgang van de Martinikerk in opdracht van de Stichting Martinikerk. Paus Franciscus heeft dit als achtste thema aan de Werken van Barmharigheid toegevoegd. Commissaris van de Koning René Paas heeft het schilderij op 7 juni onthuld.

Voorpagina nummer 12.JPG

Editie 12 - 2024

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief