Nieuws

Nederlandse katholieken willen hun kerk inclusiever en vrouwelijker
Meer plaats voor lhbt+’ers en gescheidenen, meer mogelijkheden voor samenwerking met andere kerken en zelfs wijdingen voor vrouwen. Dat zijn de wensen vanuit de zeven Nederlandse bisdommen in de laatste fase van de wereldwijde synode over de vernieuwing van de Rooms-Katholieke Kerk.

De Nederlandse bisschoppen hebben het verslag van de gevoerde gesprekken op 15 mei naar Rome gestuurd. 1750 gelovigen namen eraan deel. Uit alle landen ter wereld zijn verslagen naar Rome gestuurd. Die zullen worden samengevat in een werkdocument voor de afsluitende sessie van de bisschoppensynode in oktober van dit jaar. Daarmee komt ook een einde aan de synode als geheel, die in 2021 werd gelanceerd door paus Franciscus.

Bron: nd.nl

Canon van het Nederlandse protestantisme
Wat is nu typisch protestants? Waarom dragen veel predikanten een toga? Welk snoep is het populairst tijdens de preek? Deze en tal van andere typisch protestantse kwesties komen aan de orde in de Canon van het Nederlandse Protestantisme. In 7x7 korte hoofdstukken worden 49 belangrijke of kenmerkende momenten in de geschiedenis, gewoontes, personen en voorwerpen beschreven. De Canon van het Nederlandse protestantisme verscheen op 23 mei, de maand van het twintigjarige bestaan van de Protestantse Kerk in Nederland.

Bron: petrus.nl

Vaticaan publiceert nieuwe normen voor beoordeling Mariaverschijningen
Het Vaticaan heeft nieuwe normen gepubliceerd om vermeende bovennatuurlijke fenomenen te beoordelen, zoals Mariaverschijningen en mystieke visioenen. De Kerk wordt nog terughoudender om dergelijke fenomenen als ‘waar’ of ‘geloofwaardig’ te bestempelen, maar geeft hooguit nog groen licht voor devotie. De nieuwe normen stroomlijnen het onderscheidingsproces voor bisschoppen en stellen het Vaticaan in staat om geen definitief oordeel te vellen over de authenticiteit van de gebeurtenissen. De term ‘erkenning van bovennatuurlijkheid’ (Latijn: constat de supernaturalitate) verandert in ‘Nihil obstat’: ‘Geen bezwaar’. Gelovigen mogen dus geloof hechten aan de vermeende fenomenen, maar zijn hier niet toe verplicht. Theologisch gezien verandert er dus niks.

Bronnen: nd.nl en kn.nl

Ontkerkelijking zet door: de kerk vergrijst, maar de moskee niet
In 2023 gaf 42% van Nederlanders van vijftien jaar of ouder aan bij een geloofsgemeenschap te horen. In 2013 was dit nog 53%. 75-plussers rekenden zich het vaakst tot een geloofsgemeenschap. Dit meldt het CBS op basis van het onderzoek Sociale samenhang en welzijn.

In 2023 noemde 17% van de Nederlanders zichzelf rooms-katholiek, gevolgd door protestants (13%) en moslim (6%). Daarnaast had zes procent een ander geloof. Vergeleken met 2013 daalde vooral het aandeel mensen dat zichzelf rooms-katholiek (-9 procentpunt) en protestant (-3 procentpunt) noemde. Het aandeel mensen dat zichzelf moslim noemt nam iets toe. Protestanten bezoeken naar verhouding het vaakst een gebedsdienst. Van hen gaat 33% minimaal wekelijks naar de kerk. Onder rooms-katholieken is dat maar 6%. Van de moslims gaat 27% minimaal wekelijks naar de moskee.

Bronnen: nos.nl en cbs.nl

voorpagina nummer 11.JPG

Editie 11 - 2024

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief