Nieuws

Vergadering Generale Synode 19 en 20 april
Afgelopen vrijdag en zaterdag 19 en 20 april kwam de Generale Synode van de Protestantse Kerk bijeen in Lunteren. Diverse onderwerpen passeerden de revue. Binnen de PKN zal een VOG verplicht worden voor alle medewerkers en vrijwilligers. Er is gesproken over de nota ‘Uw Koninkrijk kome – Als pelgrims onderweg met Joden en Palestijnse Christenen’. Deze nota is de opstap naar een nieuwe nota over de relatie van de PKN met Israël en Palestina. De laatste nota stamt uit 2008, de bekende ‘IP (Israël-Palestina)-nota’, en verdient een herijking. Verder is prof. dr. Klaas Sprong benoemd tot waarnemend rector van de PThU, na het vertrek van prof. dr. Maarten Wisse.

Ook hebben er enkele personele wisselingen plaatsgevonden. Zo heeft de Synode een nieuwe preses, ds. Trijnie Bouw, zij volgt ds. Marco Batenburg op. En een nieuw lid van het moderamen: ouderling-kerkelijk werker Leo Blees. Blees is kerkelijk werker in de hervormde gemeente Dorkwerd en Wijnjewoude.

Bron: protestantsekerk.nl

Onderzoeksrapport ‘Tussen duurzaam denken en duurzaam doen’
In het onderzoek ‘Tussen duurzaam denken en duurzaam doen’ onderzochten het Sociaal Cultureel Planbureau en de PThU wat mensen bereid zijn op te offeren voor het klimaat. Daarnaast is voor het eerst specifiek gekeken naar de rol van waarden en religie bij afwegingen en leefstijlverander-bereidheid van mensen. Uit de resultaten van dit kwantitatieve onderzoek blijkt dat er weinig verschillen zijn tussen religieuze en niet-religieuze groepen als het gaat om opvattingen over klimaatverandering en duurzaam gedrag. Wel spelen geloofsovertuigingen een rol bij de houding en het gedrag van mensen. Zo zijn gelovigen die vooral vinden dat de mens als rentmeester verantwoordelijk is voor de aarde bezorgder over klimaatverandering en meer bereid hun leefstijl te veranderen dan gelovigen die vooral accentueren dat de mens over de natuur kan heersen.

Dit rapport is onderdeel van het onderzoeksproject ‘Grond’ van de PThU, waarin onderzoek wordt gedaan naar de theologische betekenis en waarde van (landbouw)grond. Het rapport is in te zien via de website van de PThU: www.pthu.nl.

Bron: pthu.nl

Gebedsinitiatief – Uw Koninkrijk Kome
Het mooiste dat je voor iemand kunt doen is voor die persoon bidden, zegt de IZB. Een uitgelezen kans daarvoor is de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. De IZB is een van de initiatiefnemers in Nederland van de gebedsbeweging Uw Koninkrijk Kome: tien dagen bidden voor vijf mensen om je heen. Op initiatief van de Anglicaanse Kerk worden christenen wereldwijd opgeroepen om tussen Hemelvaart en Pinksteren te bidden om de komst van het Koninkrijk. Bij dit initiatief Thy Kingdom Come sluit de IZB ook aan. Samen moedigen ze christelijke gemeenten in Nederland en individuele christenen aan om te bidden voor hen die Jezus niet kennen. Het initiatief daagt je uit om tien dagen lang heel specifiek te bidden voor vijf mensen in jouw netwerk: een vriend of familielid, je naaste buren of een collega op je werk.

Bron: izb.nl

 

Voorkant nummer 9.JPG

Editie 9 - 2024

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief