Nieuws

Bid-behoefte van Nederlandse moslims blijkt levensgroot
Liefst 25.000 landgenoten, voornamelijk Nederlandse moslims, scharen zich achter de oproep van Stichting Gebed op Werk om stilteruimtes te normaliseren op Nederlandse werkplekken en scholen. Zij lopen er tegenaan dat enkele (één of twee van de vijf dagelijkse) gebeden aanbreken terwijl zij op werk of school zijn. Een multifunctionele stilteruimte, die vrij is van elk soort geloofssymbool, stelt hen in staat om deze gebeden in hun eigen tijd te verrichten.

Salim Mohamed Nur, voorzitter van Stichting Gebed op Werk, zegt hierover het volgende: “De behoefte is levensgroot, maar vaak bereiken deze signalen de directiekamers niet eens. Dat heeft te maken met het feit dat veel moslims deze behoefte niet durven uit te spreken. Die angst is te verklaren door het algehele anti-islam sentiment van de afgelopen twee decennia. Dat is triest en erg jammer, want tegelijkertijd zien we dat veel bestuurders welwillend zijn als je uitlegt waar het daadwerkelijk over gaat.”
Bron: Stichting Gebed op Werk

Menselijke waardigheid
Op 8 april presenteerde de Argentijnse kardinaal Víctor Manuel Fernández namens het Dicasterie, de Vaticaanse waakhond van de geloofsleer, het document ‘Dignitas Infinita’ (oneindige waardigheid). Het stuk verscheen ter gelegenheid van 75 jaar Rechten van de Mens, en is niet opgesteld door paus Franciscus zelf. De eerste drie hoofdstukken behandelen de intrinsieke waardigheid van de mens. Die geldt voor iedereen, los van bezit, geaardheid of omstandigheden. Wie op veranderingen hoopte wat betreft abortus, draagmoederschap en geslachtsverandering komt bedrogen uit: deze zaken worden veroordeeld.
Bron: Trouw

Generale Synode
Op vrijdag 19 en zaterdag 20 april 2024 komt de generale synode bij elkaar om te spreken over belangrijke zaken die de toekomst van de kerk aangaan. Er wordt onder andere gesproken over de nota ‘Als pelgrims onderweg met Joden en Palestijnse christenen’, over kerkordewijzigingen en over het thema ‘heil’. Ook worden een nieuwe preses en assessor III voor het moderamen benoemd.

De leiding van de Protestantse Kerk ligt in handen van 62 ambtsdragers. Samen vormen zij de generale synode, in gewoon Nederlands ‘het landelijk bestuur’. Zij komen minimaal twee keer per jaar bij elkaar. Hun opdracht is leidinggeven aan het leven en werken van de kerk in haar geheel. Synodeleden zijn allen ambtsdragers die gekozen zijn door een plaatselijke gemeente. Deze plaatselijke wijsheid en ervaring worden in de synode gebundeld en vruchtbaar gemaakt voor het welzijn van de hele kerk. Daarom wordt de synode ook wel ‘de kerkenraad van de hele kerk’ genoemd. Volgens de kerkorde bestaat de kerk uit alle gemeenten. Hun stem wordt dus ook via haar ambtsdragers in de synode gehoord en benut.
Bron: PKN

voorkant nummer 8.JPG

Editie 8 - 2024

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief