Nieuws

Beëindigen oud-katholieke vieringen in Friesland
De maandelijkse oud-katholieke eucharistieviering in Lekkum (bij Leeuwarden) is per maart 2024 gestopt. Sinds 1 juli 2022 maakt de oud-katholieke kerngroep van de H. Theresia van Avila in Friesland en de Noordoostpolder deel uit van de parochie Groningen. Voor haar maandelijkse eucharistievieringen maakte de kerngroep gebruik van de middeleeuwse Ceciliakerk van de protestantse gemeente Lekkum. Niet alleen is de vaste groep bezoekers van de vieringen door diverse oorzaken in de laatste jaren kleiner geworden, maar daarnaast werd het duidelijk dat het organiseren van de vieringen ter plaatse door een paar vrijwilligers te kwetsbaar en te belastend was geworden. De leden van de kerngroep blijven vanzelfsprekend pastoraal verzorgd worden door de pastoor van Groningen en er wordt in onderling overleg gekeken naar mogelijkheden om elkaar op een of andere manier te blijven ontmoeten. De H. Theresia van Avila, de patrones van de Friese kerngroep, zal naast de H. Martinus als copatrones van de Groningse parochie worden genoemd en haar afbeelding bij die van Martinus achter de doopvont worden opgehangen.

Bron: Parochiebrief Oud-katholieke Kerk Groningen, 15 maart 2024

Onderzoek naar relatie tussen landbouw en gezondheidszorg
De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) begint in mei samen met de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) Leuven aan een vierjarig onderzoek naar landbouw en de gezondheidszorg. Wat is in beide onderwerpen de rol van hoop? Wat hopen zorgverleners en boeren bijvoorbeeld? Het onderzoek draagt bij aan meer inzicht in de manier waarop ‘hoop’ functioneert in situaties waarin er sprake is van crises en hoe christelijke theologie daar een rol in kan spelen.

Bron: PThU

Eerste paasgroetenkaarten uitgereikt in gevangenis Zwolle
“Alleen al de inzet van al die mensen.” Gedetineerden zijn diep onder de indruk van alle bemoedigende groeten die gemeenteleden uit het hele land speciaal voor hen schreven. Moderamenlid Jonathan Stam reikte de eerste kaarten uit in drie palmpasendiensten in de penitentiaire inrichting in Zwolle. Het is al jaren een traditie: in kerkdiensten in gevangenissen in heel Nederland worden in de diensten rond Palmpasen en Pasen paasgroetenkaarten uitgereikt. De penitentiaire inrichting in Zwolle had zondag 24 maart de primeur voor 2024: in drie achtereenvolgende diensten reikte Jonathan Stam namens het moderamen van de generale synode kaarten uit aan gedetineerden.

Bron: pkn.nl

 

 

Voorkant nummer 7.JPG

Editie 7 - 2024

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief