Nieuws

Tiny houses en een voedselbos op grond van de kerk in Winsum
De Protestantse Gemeente in Winsum gaat haar eigen grond gebruiken voor betaalbare tiny houses en een voedselbos. De huisjes zijn klein en goedkoop, en dus geschikt voor mensen met een smalle beurs, voor alleengaanden, en voor ouderen die kleiner willen wonen of dichter bij de natuur. Er staan nu 42 huisjes gepland. Naast de tiny houses komt een ontmoetingsruimte, voor activiteiten waarvoor de huisjes te klein zijn. Kerken hebben de opbrengst van hun grond eeuwenlang gebruikt om eraan te verdienen, of om er mensen mee te helpen. Wat Carla Dik-Faber van GroeneKerken betreft komt daar een derde belang bij: duurzaam grondbeheer.
Bron: Trouw

Lutherse Wereldfederatie brengt statement over situatie Gaza/Israël
De Lutherse Wereldfederatie (LWF) maakt zich grote zorgen over het verlies aan mensenlevens en de toenemende polarisatie wereldwijd, gericht tegen Joodse en Palestijnse gemeenschappen. Op 5 maart – vijf maanden na de aanval van Hamas – kwam de LWF met een indringend statement. In dit statement benoemen zij onder andere het enorme verlies aan levens sinds 7 oktober en de dramatische humanitaire situatie in Gaza. Het is van groot belang dat onderhandelingen leiden tot de vrijlating van de gegijzelden en een staakt-het-vuren om humanitaire hulp aan de getroffen bevolking te geven. Het LWF is ook bezorgd omdat de oorlog in Gaza wereldwijd geleid heeft tot polarisatie, met als gevolg vijandige en haatdragende uitingen naar zowel Joodse als Palestijnse gemeenschappen, als ook bedreigingen en geweld naar individuen en gemeenschappen. Het LWF bidt voor alle mensen die getroffen zijn door oorlog en geweld.
Bron: pkn.nl

Charta Oecumenica wordt herzien
Een gezamenlijke werkgroep van de Conferentie van Europese Kerken (CEC) en de Katholieke Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) kwam van 1 tot 3 maart bijeen in Lodz, Polen, om hun gezamenlijke oecumenische document Charta Oecumenica bij te werken en te herzien. Het werd in 2001 ondertekend door de voorzitters van de twee organisaties en heeft als doel de gemeenschap tussen de kerken in stand te houden en te ontwikkelen. Het markeerde het begin van de eeuw door de kerken in Europa op te roepen tot dialoog, eenheid en actie, en in het bijzonder tot hun gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om vrede en gerechtigheid in Europa te realiseren.
Bron: pkn.nl

Nieuwe secretaris Raad van Kerken
Ds. Coen Wessel wordt per 1 april de nieuwe algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland. Hij volgt daarmee ds. Christien Crouwel op, die deze functie ruim vijf jaar vervulde. Wessel geeft aan uit te zien naar zijn nieuwe functie. “Er zijn volop kansen voor de oecumene. Op vele niveaus groeit de samenwerking tussen christenen. Ik hoop daaraan mee te werken.”
Bron: pkn.nl

voorkant nummer 6.JPG

Editie 6 - 2024

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief