Nieuws

Groen licht voor opstellen profielen pastor en predikant
Het is nogal een heet hangijzer gebleken, het vaststellen van de profielen van ‘pastor’ en ‘predikant’, gegeven het verschil in opleiding. Op 9 februari kwam de synode bijeen en gaf groen licht voor het opstellen van de beroepsprofielen van pastor en predikant op basis van het volgende uitgangspunt: zowel pastor als predikant zijn dienaar des Woords en hebben beiden Woord- en sacramentsbevoegdheid in het geheel der kerk. Nu zal worden gewerkt aan het definiëren van het verschil in werkveld van pastor en predikant en aan het vaststellen van de doorgroeimogelijkheden.
Bron: pkn.nl

PKN houdt 21 april 2024 een roepingenzondag
De landelijke kerk is bezig materiaal klaar te maken voor een roepingenzondag. De datum waarop er speciale aandacht wordt gevraagd voor het thema is al bekend: 21 april 2024. Dat is de vierde zondag na Pasen. De kerk heeft voor deze zondag gekozen in navolging van de gewoonte bij de Rooms-Katholieke Kerk en de Anglicaanse Kerk. De landelijke kerk wil de aandacht voor nieuwe werkers in de kerk niet beperken tot roepingenzondag, maar inbedden in een integrale wervingsactie van heel de kerk en al de betrokkenen. Deze campagne is zowel gericht op kerkelijk werkers, pioniers als predikanten. Doel van de campagne is: Gebed te vragen voor voorgangers en om te stimuleren dat er geschoolde werkers zich melden in gemeenten. Predikanten en kerkenraden kunnen helpen de studie Theologie en het predikantschap motiverend onder de aandacht te brengen in de kerkelijke gemeente.
Bron: klaasvanderkamp.nl

Minister geeft geen toestemming voor bachelor PThU in Utrecht
Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap steekt een stokje voor de nieuwe bacheloropleiding van de Protestantse Theologische Universiteit in Utrecht. In september dit jaar had de eerste lichting studenten moeten beginnen. In april 2022 heeft de raad van bestuur van de PThU besloten om van de twee huidige locaties, Amsterdam en Groningen, naar één locatie te verhuizen, in Utrecht. Vorig jaar kocht de universiteit daar een pand in het stadshart, aan het Janskerkhof. De PThU zou daar de zogenaamde ‘joint-bachelor’ gaan aanbieden, maar moet deze constructie nu heroverwegen.
Bron: ND

Christenvervolging 2024
Ieder jaar publiceert de Stichting Open Doors de stand van zaken over de christenvervolging in de wereld. 317 miljoen christenen (1 op de 7 christenen in de wereld)  staan bloot aan ernstige vervolging. Vorig jaar was sprake van 245 miljoen (1 op de 9 christenen). De ranglijst van de landen met christenvervolging wordt weer aangevoerd door Noord-Korea met Somalië op de tweede plaats. Van de tien hoogst geplaatste landen zijn er acht een islamitische staat en Noord-Korea en Eritrea (communistische) dictaturen.
Bron: opendoors.nl

Cover nummer 4.JPG

Editie 4 - 2024

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief