Naast de dienst…

Ik zit in een mooie grote zaal, boven in de kerk. Je voelt de geschiedenis hier. We hebben een cursusmiddag over spiritualiteit en liturgie. Eerst delen wij onze ervaringen met online diensten. We zijn het erover eens: het is mooi dat er uitzendingen zijn, maar online meevieren is niet te vergelijken met zelf in de kerk deelnemen aan de dienst. Hoe komt dat dan? Wat gebeurt er in de liturgie? Om te beginnen is liturgie iets dat je moet doen. Iemand zegt: voor mij is het verbinding maken – met het andere, wijdere, onzegbare. Een ander merkt op dat het gebouw al iets met je doet, zelfs als er geen viering is. In deze ruimte is dat zeker zo. Het is niet goed onder woorden te brengen. Maar dat is juist spiritualiteit. Om die verbinding te maken moeten we ons openstellen, een ontvankelijke houding hebben. Spiritualiteit verwijst naar een levenshouding.

Kerkganger
Cover nummer 23.JPG

Editie 23 - 2021

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief