“Mijn grootvaders wisten van wanten”
Interview met Jaap Lestestuiver

Ken uw geschiedenis. Dat is wat de 82-jarige Jakob (Jaap) Lestestuiver nog altijd bezighoudt. Onder meer door zijn familiegeschiedenis te blijven bijhouden. De voormalige slager woont nog altijd boven de slagerij aan de Steentilstraat.

Frits Tromp
Stadjer6
Jaap Lestestuiver, olieverf op doek door Hans Huisjes, 2022

Via de kant van zijn grootmoeder stamt Jakob Lestestuiver af van de Zwitserse familie Lötscher. De Nederlandse spelling van die naam is in 1711 ‘Leutscher’ geworden. Alle Lötschers zijn afstammelingen van Abraham Lötscher (1657-1701), die voor werkzaamheden als ambachtsman vanuit Zwitserland naar het noorden is getrokken. Zo is het gekomen dat de Leutschers in de provincie Groningen terecht kwamen. Geessiena Johanna Leutscher trouwde met Jakob Lestestuiver. Dit echtpaar zijn de grootouders van deze Stadjer.

Slagersfamilie
De familie Lestestuiver (of ‘Lestestuuver’, in het Gronings) is een echte slagersfamilie. Het pand aan de Steentilstraat was de woon- en werkplek van grootvader Jakob. Vanuit Nieuw-Weerdinge vestigde hij zich in 1918/1919 in de binnenstad van Groningen. De aanleiding voor de verhuizing was niet een aangename. “Om te bevallen moest mijn grootmoeder naar het ziekenhuis in Groningen toe. Het was een paar keer gebeurd dat het kindje te laat in het ziekenhuis kwam en onderweg is overleden.” Om te voorkomen dat ook andere kinderen in het gezin de rit naar de Stad niet zouden overleven, vertrok de familie Lestestuiver naar de Groningse hoofdstad.

Portret
In 2022 werd van Lestestuiver een portret gemaakt door Hans Huisjes. Het was volgens de geportretteerde niet de bedoeling om met de kwast vastgelegd te worden. “Ik wilde een foto hebben, maar het werd toch een schilderij.” Op het schilderij is de gepensioneerde slager te zien met een joodse gebedsmantel. “Ik heb gezien dat ze de gebedsmantel bij de synagoge in Florida droegen. Je hebt daar een grote joodse gemeenschap, zag ik bij een rondreis.”

Iedereen van belang
Net als zijn vader en opa is ook Lestestuiver zelf betrokken geweest in de kerk. Grootvader was ouderling, vader was diaken. Zelf was Lestestuiver onder meer actief als ouderling, scriba en lid van het moderamen. Dat werk betekende onder meer dat hij in het kerkelijke jaar veel moest regelen. “Het werk in de kerk deed je er gewoon bij, daar werd niet over gesproken,” zegt de ondernemer. In dat kerkelijke werk heeft Lestestuiver altijd geprobeerd om de ‘achtersten’ erbij te betrekken. “Zo ben ik opgevoed: wie letterlijk en figuurlijk achteraan staan, moet je naar voren trekken. Zeker in de kerk is iedereen van belang.”

Nog altijd is Lestestuiver betrokken op kerk en samenleving. Zo had hij het gesprek met de interviewer van dienst in de Kerk in Stad van 30 januari gelezen. En is hij nog altijd lid van de Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS), de branchevereniging voor de ambachtelijke slager in Nederland, en de Noordelijke Slagersfederatie.

“Wie letterlijk en figuurlijk achteraan staan, moet je naar voren trekken”

Elektrische verfspuit
Het ondernemerschap zit hem in het bloed. Al vanaf zijn zeventiende was de slager een zelfstandig ondernemer in de zaak bij zijn vader. Het vak van slager heeft hij van de Lestestuivers overgenomen, maar aan zijn moederskant waren ook al zelfstandigen aan het werk. Zo was zijn grootvader van moederskant huisschilder. “Hij heeft de Academie Minerva gedaan en deed grote projecten. Ook heeft hij het ziekenhuis van Alkmaar gedaan. Mijn grootvader heeft onder meer Dennenoord geverfd. Hij was een van de eersten die met een elektrische verfspuit heeft gewerkt. Hij legde lambrisering, maakte zelf verf en was voorzitter van de schildersbond.”

 

Ken uw geschiedenis
Met liefde spreekt de Stadjer over zijn voorgeschiedenis. “Mijn grootvaders wisten van wanten. Dat is waarschijnlijk doorgegeven aan de volgende generaties.” Lestestuiver kent zijn geschiedenis. Hij kent de verhalen van zijn voorgeslacht, maar ook van de omgeving waar hij woont. Recht tegenover het pand waar hij woont is een tekst op de gevel geplaatst. “Die spreuken zijn op verschillende gevels tussen Groningen tot aan Dantzig te lezen.”

En zo zit de gewezen vleeshandelaar bóven het pand waar hij is geboren, getogen en zijn werkzame leven heeft doorgebracht.

voorkant nummer 6.JPG

Editie 6 - 2024

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief