Marco Bijdevaate: “Creativiteit en theologie mogen samenkomen”

Afgelopen jaar deed Marco Bijdevaate mee aan de verkiezing van de Jonge Theoloog des Vaderlands: een jonge Groninger theologiestudent met de ambitie om rocksterdominee te worden. Ik mocht hem interviewen over zijn verhaal.

Rachel Wardenaar
Stadjer4 (Groot)

Waar kom je vandaan? En hoe is je levensweg tot nu toe geweest?

"Ik ben geboren in Emmeloord. Ik heb na mijn havo grafische vormgeving in Zwolle gedaan, en kunst en economie in Utrecht gestudeerd. Daarnaast woonde ik in Rotterdam. In die tijd ben ik me gaan verdiepen in cultuur en maatschappij en kwam ik tot de conclusie dat de mens wel wat meer Christus kan gebruiken. Het was de aanleiding om van kunstmanagement naar theologie te switchen.

“Eerst heb ik mijn bachelor aan de RUG gedaan. Daar begon ik te vertellen dat ik later als ik groot ben rocksterdominee wilde worden: met mijn passie voor muziek, fotograferen en grafische vormgeving vertellen over God. Inmiddels doe ik de master predikantschap aan de PThU, om de ‘dominee’ in het woord rocksterdominee vorm te geven.”

Heb je al eerder dingen met al je passies in de kerk gedaan?

“Ik speel al jaren muziek in verschillende kerken. Ook in Groningen, bij bijvoorbeeld Het Pand. Muziek is mijn grote passie. Daarnaast heb ik mij ingezet voor de RUG om theologie te promoten met foto’s en filmpjes van de geweldige theologen die hier rondlopen. Ik werkte als studentambassadeur, dit doe ik nu voor de PThU.”

Is het leven in Groningen een heel ander leven dan je daarvoor had?

“Zeker. Het leuke van in nieuwe steden wonen is dat je ze na een tijdje eigen maakt, dat je merkt hoe het ritme van zo’n stad is. Met Groningen maak ik dit voor de derde keer mee; eerst in Utrecht daarna in Rotterdam. In Utrecht kon ik erg genieten van de creativiteit en het ondernemerschap dat daar tussen het leven door bloeide. Hetzelfde geldt voor Rotterdam. Groningen heeft als eigenheid dat veel studenten samenkomen. Er zijn veel gelegenheden om elkaar te ontmoeten. Het is een jonge stad, terwijl er toch heel veel historie is in Groningen. Je krijgt het idee dat de toekomst al om je heen gebeurt. Je bent omgeven door allemaal studenten die zich later gaan laten zien in hun werkveld.”

Hoe kwam het dat je afgelopen jaar meedeed aan de verkiezing voor Jonge Theoloog des Vaderlands?

“Toen Mark de Jager de verkiezing won in 2020 is mij ook gevraagd of ik mee wilde doen namens de RUG. Destijds heb ik nee gezegd, omdat ik nog volop in een proces zat van uitzoeken waar ik theologisch sta. Ik heb Mark gevolgd in zijn rol als jonge theoloog. Hij heeft mooie dingen gedaan, ik herinner me bijvoorbeeld nog zijn lezing bij Opwekking. Afgelopen jaar werd ik weer gevraagd en zei ik ja. Voor mij leek het een goed moment tijdens de predikantsmaster; ik dacht dat ik nu wel mondig genoeg was om iets te laten zien van wie ik ben als theoloog.”

Hoe was het voor je om mee te doen?

“Ik vond het boeiend om kort en krachtig op papier te krijgen wat ik belangrijk vind in de maatschappij. Wat voor rol kan de kerk spelen in de maatschappij? Ik vond het leuk om daar woord en beeld aan te geven. Dat hoort bij de rocksterdominee, dat creativiteit en theologie samen mogen komen. Of dat nu is in muziek of fotografie, of zoals bij de verkiezing voor jonge theoloog in film. Ik werd er enthousiast van om dat op te zetten, uit te werken en daarna te delen. Ik kreeg er ook positieve reacties op.”

Heeft die creativiteit voor jou naast de theologie ook direct te maken met jouw geloofsleven?

“Absoluut. Ik geloof in God de Schepper, het meest creatieve dat er is. Omdat we geloven in een schepper kunnen we zelf ook bezig met datgene wat geschapen is. Daar krijgen we talenten voor, om met die schepping ook iets moois voor elkaar te doen. Dat zit zeker in het palet van wat ik geloof.”

Zo te horen wil je dat ook delen?

“Zeker. We kunnen Gods liefde delen met elkaar. Als we de ander een soort geliefdheid kunnen geven creëert dat een situatie waarin hij of zij zich geliefd kan voelen. Dat is voor mij ook creativiteit, een situatie creëren waarin iemand geliefd kan zijn, waarbij de bron van de liefde God zelf is.”

Zijn er beren op de weg waar je tegenaan loopt in het uitdragen van je visie?

“Ja. Het mooie is dat het iets is wat we samen moeten en kunnen doen, en dat is tegelijkertijd ook de valkuil. Dat houdt in dat iedereen zijn eigen idee heeft over wat het betekent om voor een ander een fijne situatie te creëren. Dat levert soms conflicten op. Daarom is het belangrijk dat we handvatten krijgen om die geliefde situaties te kunnen creëren. En dat is elke zondag, denk ik, weer een taak van de predikant. Om te vertellen over het goede nieuws dat we geliefd zijn en dat we dat elkaar mogen toezeggen en daarnaar handelen. En dan is het aan de Heilige Geest om onze harten daarmee te vullen, zodat we dat ook echt doen.”

Heb jij voorbeelden die je inspireren?

“Mijn favoriete muzikant is John Mayer. Hoe die man gitaar speelt is fantastisch. Het is daarnaast makkelijk gezegd dat ik veel inspiratie uit de Bijbel haal. Maar ik zeg het toch, en in het bijzonder is de inspiratie Christus. Door Zijn offer zijn we gered, maar ook in Zijn handelen en spreken kan Hij veel betekenen voor gelovigen en ongelovigen; dan denk ik aan het dubbele liefdesgebod en het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. We kunnen God liefhebben en onze naaste, door Christus en Zijn Geest. We leren daardoor vergeving kennen voor onszelf, en zo mogen we ook leren om onze naaste te vergeven, en dan zijn we weer terug bij het creatieve, het creëren van een liefdevolle situatie, omdat de liefde ons kent.”

Cover nummer 4.JPG

Editie 4 - 2022

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief