Liturgisch bloemschikken in de adventstijd
Alice Henkel
Extra - Liturgisch bloemschikken23

Een groep enthousiaste en creatieve gemeenteleden van de Stefanuskerk zijn bij elkaar gekomen om voor de diensten in de adventstijd weer een bloemstuk op de avondmaalstafel vorm te geven. Leidlijn zijn de woorden van Jesaja:


"Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei."

Maar juist in de kersttijd klinkt dan ook het oude lied:

"Een roze fris ontloken
Uit tere wortel kwam
Want d’oudheid heeft gesproken
Zij bloeit uit Jesses stam
Die heeft een bloem gebracht
Al in den kouden winter
Te midden van de nacht."

Maar zo ver is het nog niet, de stam is er en er is al een pril begin te zien van hoe het zich deze weken verder ontwikkelt.

cover nummer 23.JPG

Editie 23 - 2022

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief