Licht toevoegen aan het donker

Kerst. De belofte van nieuw leven. Een jonge vrouw krijgt onder de warme adem van nieuwsgierige dieren haar eerste kind. Licht, liefde, verwondering. Of het nu in een kribbe ligt of niet: er is een kind bij op de wereld. Dat kleine in zichzelf volmaakte. Dat intense geluk.

Annemarie van der Vegt, straatpastor Open Hof
Kerk en Samenleving22 - 2

Maar de wereld is lang niet altijd een mooie plek. En ook de kersttijd niet. Voor genoeg mensen is Kerst juist heel moeilijk. Soms voelt de aanloop er naartoe al als een langgerekte zucht waar je weer wat mee moet, terwijl er met die overal knipperende lampjes geen ontkomen aan is. Voor wie rouwt, is de lege stoel sterk aanwezig. Alleengaanden kunnen niet altijd vanzelfsprekend ergens aanschuiven. Voor mensen op straat is vaker géén dan wel een plek ‘in het gastenverblijf’, zo zegt de Lucasvertaling.

In de tijd naar Kerst komen Licht en Donker heel dicht bij elkaar. In de Open Hof leerde ik dat het er niet om gaat dat het donker niet mag bestaan. Het gaat erom dat het Licht dáár waar het donker is mag schijnen.

Dit is het verhaal van Rens en van Sharif en een toevallige mevrouw.

Voor Rens is de Kerst heel belangrijk. Hij heeft veel verliezen meegemaakt. Maar met Kerst maakt hij zijn huis mooi. Ook al is hij alleen. Hij koopt een mooie, echte, geurende boom. En versiert die met zorg. Hij brengt in een moeilijke tijd heel bewust zelf licht aan in zijn leven. Rens heeft geen auto. Het halen van een boom is een hele onderneming. Hij heeft onder andere COPD, waardoor hij met het zweet op de rug en een boom achterop de fiets naar huis loopt. Een ongemakkelijke wandeling van zeker een half uur. Een vriendelijke mevrouw ziet hem worstelen met de boom op de fiets en stop de auto. Ze biedt aan de boom naar zijn huis te brengen. Hij beschrijft waar hij woont. Zij kent het daar wel en laadt de boom in. Bij zijn huis aangekomen wacht Rens wel twee uur lang. Maar geen mevrouw, geen boom. En hij vervloekt zichzelf om zijn goedgelovigheid. De wereld is verdorie niet te vertrouwen. Wéér moet hij bij het inkomensbeheer extra geld vragen. Met tranen in de ogen. De kerst wordt er niet leuker op zo. Maar die boom zal er komen. Opnieuw met een boom achter op de fiets naar huis.

En dan verschijnt er op Facebook een berichtje: ‘Mevrouw zoekt rechtmatige eigenaar van een eenzame kerstboom’. Het bericht gaat rond, zoals lampjes aan een kerstsnoer die één voor één aangaan. En zo komt het bericht ook bij Rens terecht. We organiseren een ontmoeting op de Open Hof. Rens is ontroerd. Maar vooral heel erg opgelucht dat er toch goedheid bestaat. Het gekwetste vertrouwen, dát deed hem nog het meeste pijn. De mevrouw heeft als troost een kerstpakketje voor hem samengesteld én ze vergoedt beide bomen. Maar ja, Rens heeft inmiddels al een nieuwe boom. Ze vraagt mij “Weet jij nog iemand? Kunnen we nog iemand anders met déze boom blij maken?”

Jazeker: Sharif. Hij is ziek en alleen met de kerst. Als ik hem bel zegt hij, bescheiden als hij is: “Als het niet te veel moeite is. Ik kan hem zelf niet opzetten. En ook niet opruimen.” Nog dezelfde middag staat de boom bij Sharif in huis. Het wordt een gezellige middag.

Als we elkaar begin januari bellen, zegt hij: “De boom is zo mooi! Ik denk iedere keer aan de gezellige middag met jullie. De boom is drager van herinneringen.” En Rens zet voor wie hij mist elk jaar weer zijn boom op. Hij zet in zijn donker het licht op.

Open Hof Groningen: van Dagopvang naar Straatpastoraat

Deze zomer, namelijk per 1 juli 2023, heeft de Open Hof de dagopvang voor dak- en thuisloze mensen overgedragen aan het Leger des Heils. Vanaf die dag concentreert Vereniging de Open Hof zich op wat haar hoofdtaak is geworden: het straatpastoraat. Het straatpastoraat blijft gevestigd in hetzelfde pand als de dagopvang aan de Spilsluizen in Groningen. De eerste maanden zijn gebruikt om de nieuwe werkwijze met alle betrokkenen af te stemmen, maar nu is het echt zover.

Vereniging de Open Hof verzorgt al heel lang namens een zestal lidkerken de dagopvang voor dak- en thuisloze mensen in de stad Groningen. Daarnaast is ook het straatpastoraat een belangrijke taak van de Open Hof: de geestelijke begeleiding en ondersteuning van mensen die op straat leven, of op straat hebben geleefd en daar nog altijd de gevolgen van ondervinden. Het werk werd gedaan door een kleine staf van beroepskrachten en vooral ook door een grote groep vrijwilligers.

De overdracht van de dagopvang is een voor de hand liggende keuze omdat het Leger des Heils ook een voorziening voor dak- en thuisloze mensen organiseerde aan de Kostersgang in Groningen. Door deze overdracht kan een stabiele dagopvang tot stand worden gebracht die ook in de toekomst voldoende financiële draagkracht heeft. De opvang van dak- en thuislozen in Groningen staat vanaf nu onder verantwoordelijkheid van het Leger des Heils en wordt gesubsidieerd door de Gemeente Groningen. De Open Hof zal haar aandacht in de nieuwe situatie specifiek richten op haar pastorale taak, namelijk het straatpastoraat.

Uw deelname en betrokkenheid als vrijwilliger én als donateur blijft ook in de toekomst van groot belang. Wilt u als vrijwilliger binnen het straatpastoraat aan de slag, bijvoorbeeld bij de vieringen? Dan kunt u contact opnemen met de straatpastor, Annemarie van der Vegt, . Voor donaties blijft de ANBI-status van kracht. Uw steun wordt dan ook zeer gewaardeerd en zal ten goede komen aan de dak- en thuisloze mensen van Groningen. Hebt u vragen over de ontwikkelingen binnen het straatpastoraat? Hiervoor kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur: Tiemo Meijlink, .

cover nummer 23.JPG

Editie 22 - 2023

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief