Kamers met Aandacht

We spreken af in Salmagundi’s aan de Oosterhamrikkade. Dit keer gaat het niet over het restaurant en alles wat daaromheen ontwikkeld wordt, maar over het landelijk initiatief dat uitgerold is in Groningen en omstreken: Kamers met Aandacht. Annemiek Kooistra is coördinator van de noordelijke provincies en hoopt dat op korte termijn jongeren geholpen worden aan een fijne kamer bij iemand thuis of bijvoorbeeld via een tiny house in de tuin, en meer creatieve vormen van onderdak.

Jasja Nottelman

Wat is het idee achter Kamers met Aandacht?
"Het idee is dat jongeren in contact komen met mensen die een kamer willen verhuren. Dat verhuren van een kamer is meer dan voor onderdak zorgen, het gaat ook om aandacht geven aan de jongere die de kamer bewoont. Het gaat erom een veilig huis te bieden aan jongeren die net een steuntje in de rug kunnen gebruiken voordat ze helemaal zelfstandig kunnen gaan wonen. Het zijn jongeren in de leeftijd van 18 t/m 23 jaar die studeren of werken of dagbesteding van 24 uur per week hebben. Sommigen stromen uit uit een voorziening of dreigen dakloos te worden. Ze kunnen uit gezinnen komen die hun geen veilige start hebben kunnen geven, doordat er bijvoorbeeld verslavings- of psychiatrische problematiek bij ouders speelde of dat er regelmatig ruzie was.

“Van de verhuurder wordt verwacht dat hij of zij een goede buurman of buurvrouw is en de jongere een beetje aandacht geeft. De jongeren wonen in principe zelfstandig en er worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt over het wel of niet samen eten en gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor dingen in huis.”

Hoe is dit project eigenlijk ontstaan?
“De directeur, Bianca van der Neut, heeft jarenlang in de jeugdzorg gewerkt en zag dat de uitstroom van jongeren uit een woonvoorziening naar volledig zelfstandig wonen vaak een te grote stap was. Ze kunnen meestal niet terugvallen op hun ouders voor steun of praktische hulp. Door jongeren de mogelijkheid te geven op een Kamer met Aandacht te gaan wonen krijgen ze toch nog een steuntje in de rug. Na deze tussenstap kunnen ze uiteindelijk helemaal zelfstandig gaan wonen. Het is nu zo’n drie jaar onderweg, in verschillende steden worden kamers verhuurd en het is fijn dat we het nu in Groningen kunnen gaan vormgeven.”

Wat is jouw drive om hierin een coördinerende rol te gaan spelen?
"Ik gun iedereen een goede start. Juist diegenen die het nodig hebben kunnen we met deze vorm van samenwonen goed ondersteunen. Ik heb zelf in de hulpverlening gewerkt, in de verslavingszorg, in de gezinsbegeleiding en werk nu als praktijkondersteuner bij de GGZ.

"Ik heb zelf ook ervaren hoe fijn het kan zijn om deel te zijn van een ‘extended family’. Ik ben door een alleenstaande moeder opgevoed en had geen broers en zussen. Dat ik altijd terechtkon bij een grote familie heeft mij veel gebracht. Ik heb zelf gevoeld hoe waardevol dat kan zijn. Het is niet zo dat alleen een biologische band met anderen je tot familie maakt.

“Voor de rol van coördinator ben ik door de directeur gevraagd. Dat was eigenlijk een grappig toeval. We wilden kijken of we een of twee kamers boven Salmagundi’s zouden kunnen verhuren via Kamers met Aandacht en in het contact met de directeur hierover kwam de vraag naar het coördinatorschap vrij snel op tafel.”

Wat is jouw rol als coördinator?
“Ik ben vooral matchmaker. Ik zoek verhuurders van kamers en breng hen in contact met jongeren die een kamer zoeken. Van de verhuurder vragen we een verklaring omtrent het gedrag (VOG): een veilige situatie staat voorop. Die verklaring wordt overigens door Kamers met Aandacht vergoed. Vervolgens kan een jongere in contact gebracht worden met een verhuurder en er volgt een kennismakingsgesprek waarbij ik als coördinator aanwezig ben. Wanneer dit klikt kunnen er verder afspraken worden gemaakt. Na een maand of drie evalueren we en na een half jaar nogmaals. Dat begeleid ik. En sowieso kan ik altijd benaderd worden voor vragen of meedenken. Daarnaast houdt de jongere in ieder geval zes maanden wekelijks contact met een ambulant begeleider. Daardoor wordt de verhuurder niet belast met eventuele persoonlijke problemen van de jongere.”

Wat brengt het de verhuurder?
"Het is heel verrijkend om op zo’n manier betrokken te zijn bij jongeren. Het kan je zelf ook gezelligheid brengen, je hebt de kans iemand te leren kennen, er kan een leuke en betekenisvolle verbinding ontstaan. Het is een waardevolle aanvulling op je leven.

“Iedereen kan meedoen: jong, oud, gezinnen, stellen, singles en studenten in een studentenhuis met een kamer over. De huur bedraagt rond de € 450,-. Een voorwaarde is dat je huurprijs in ieder geval niet hoger is dan het bedrag dat wordt geadviseerd door de landelijke huurcommissie (www.huurcommissie.nl).”

Wat zie je voor je in Groningen?
“Ik hoop dat het een sneeuwbaleffect zal hebben. Dat er steeds meer kamers verhuurd zullen worden, waardoor jongeren een goede, veilige start wordt geboden in onze samenleving. Dus neem eens een kijkje op de website: kamersmetaandacht.nl. Er is iedere maand een online voorlichting, waar ook altijd een verhuurder aanschuift om ervaringen te delen.”

Tim zoekt een Kamer met Aandacht

Tim is 21 jaar oud en heeft een fulltimebaan in de horeca. In zijn vrije tijd sport hij graag. Hij heeft de opleiding voor sport en beweging gedaan. Tim is een zelfstandig iemand maar kan nog wat hulp gebruiken bij administratieve dingen, zoals het bijhouden van post. Tim kan niet terugvallen op zijn ouders. Hij zoekt een Kamer met Aandacht als laatste steuntje in de rug op weg naar zelfstandig wonen. Zijn voorkeur gaat uit naar een rustige plek in Groningen.

Kerk en Samenleving23
Annemiek Kooistra
cover nummer 23.JPG

Editie 23 - 2022

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief